0
Aprašymas

Parduotas visas leidinio tiražas

Technikos enciklopedijos III tome pateikiama informacijos apie tiksliuosius mokslus, įvairias technikos sritis, pramonės šakas ir su technika susijusias žmogaus veiklos sritis (architektūrą, fotografiją, kompiuteriją ir kt.). Skelbiami straipsniai apie matematiką, jos šakas ir skaičiavimo metodus, organinę ir neorganinę chemiją, naftą ir naftos produktus, cheminius elementus (magnį, manganą, natrį, nikelį ir kt.) ir jų junginius, metalus, mineralus, rašoma apie maisto priedus, modifikuotuosius maisto produktus, pateikiami iliustruoti straipsnių ciklai apie melioraciją ir miškininkystę. Spausdinami mechanikos, neutronų fizikos, optikos, matų ir matavimo būdų ir kitų sričių straipsnių ciklai. Aprašomi Žemės geologijos istorijos tarpsniai (mezozojus, paleozojus). Išsamiai rašoma apie įvairias pramonės šakas: metalurgiją, naftos perdirbimą, medienos ir medvilnės apdirbimą. Kaip ir ankstesniuose tomuose, yra straipsnių iš karybos (mauzeris, mina, minavimas, minosvaidis, minų ieškikliai, naikintuvas, nuodingosios kovinės medžiagos, parakas, patranka ir kt.), aviacijos (oreivystė, orlaivis, parasparnis, parašiutas ir kt.).

Daug vietos skiriama lietuvių etnografiniam paveldui: rašoma apie linų apdirbimą, liaudies architektūrą ir tekstilę, aprašomi ližė, lopšys, lovys bei kiti buities ir ūkio reikmenys.

Gausu brėžinių, piešinių, nuotraukų. Tomo pabaigoje įdėti priedai: Lietuvos higienos norma HN53:2003. Leidžiamieji vartoti maisto priedai, Radijo bangų pasiskirstymas pagal dažnių juostas tarnybų darbui Lietuvoje.

Technikos enciklopedija skiriama visiems skaitytojams, besidomintiems technika ir tiksliaisiais mokslais.

Parašykite atsiliepimą

Naujos Knygos