Apie įstaigą

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras (MELC) yra valstybinė mokslo leidybos įstaiga,  įsteigta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (www.smm.lt).

MELC rengia ir leidžia visuotines ir šakines enciklopedijas, vienkalbius, dvikalbius ir daugiakalbius terminų, lingvistinius ir mokyklinius žodynus, vadovus ir žinynus, Lietuvos ir pasaulio kultūros, mokslo ir technikos paveldo veikalus, lietuvių raštijos ir etninės kultūros paminklus, mokslinę, techninę, grožinę, mokslo populiarinamąją ir pedagoginę literatūrą, aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų vadovėlius, informacinius leidinius, žurnalą Gimtoji kalba.

Svarbiausi MELC uždaviniai:

  • rengti ir leisti fundamentalius mokslo ir kultūros leidinius, kaupti ir sisteminti mokslinę (enciklopedinę ir leksikografinę) informaciją, vykdyti mokslinės informacijos metodikos ir bibliografijos mokslinius tyrimus;
  • vykdyti valstybinės leidybos programas; rengti ir leisti lietuvių ir kitomis kalbomis visuotines ir šakines enciklopedijas, lietuvių  kalbos, dvikalbius ir terminų  žodynus, vadovus ir žinynus; Lietuvos ir pasaulio kultūros, mokslo ir technikos paveldo veikalus, lietuvių  raštijos ir etninės kultūros paminklus, mokslinę, techninę literatūrą, aukštųjų  ir aukštesniųjų  mokyklų  vadovėlius, informacinius leidinius, periodinį  bendrinės kalbos žurnalą Gimtoji kalba;
  • savo nuožiūra arba pagal užsakymą rengti ilgalaikes mokslinės literatūros rengimo ir leidimo programas, kaupti informacinę bazę daugiatomiams enciklopediniams leidiniams;
  • plėtoti literatūros rengimo ir leidimo programas, kaupti informacinę bazę daugiatomiams enciklopediniams leidiniams;
  • kurti kompiuterinę mokslinės (enciklopedinės, leksikografinės) informacijos ir bibliografijos apdorojimo metodiką.