0
Aprašymas

„Gimtoji kalba“ Nr. 1 PDF formatuAgnė Aleksaitė. Migrantų įvaizdis elektroninėje komunikacijoje 3

2021 metai į Lietuvos istoriją įeis ne tik kaip pandemijos, bet ir kaip migrantų krizės metai. Pirmiesiems nelegaliems migrantams ėmus plūsti į Lietuvą, buvo pradėti stebėti pagrindiniai internetinės žiniasklaidos portalai ir elektroninė komunikacija juose. Liepos–gruodžio mėn. sukaupus nemažą komentarų pluoštą, tapo akivaizdu, kad jų autoriai, reikšdami savo nuomonę apie migrantus, labai retai vartoja stilistiškai neutralią leksiką. Straipsnyje neigiamos konotacijos daiktavardžiai pateikiami pagal emocinio stiprumo laipsnį. Mėginama nusakyti, kas lemia tokį neigiamą emocinį vertinimą.Netekome lituanistikos patriarcho (Jonas Palionis) (Bonifacas Stundžia) 7

2021 m. gruodžio 14 d. įpusėjęs 97-uosius metus mirė Vilniaus universiteto Baltistikos katedros profesorius habilituotas daktaras Jonas Palionis, paskutinis ir vienas garsiausių pokarinės lituanistų kartos atstovų, sukūrusių Vilniuje baltistikos mokyklą. Jonas Palionis septynis dešimtmečius, iki pat mirties, aktyviai reiškėsi įvairiuose lituanistikos baruose. Tai buvo rašomosios kalbos istorijos tyrimo pradininkas ir vienas žymiausių tyrėjų.Pedagogo užrašai

Dėmesys savo krašto kultūros asmenybėms ir kalbos prestižo ugdymas (Daiva Beliokaitė) 9

Santykis su lietuvių kalba neatsiejamas nuo santykio su lietuvių literatūra ir turbūt nesuklysime manydami, kad tam daug reikšmės turės ir naũjosios mokyklinės programos, kuriose planuojama sudaryti galimybę 30 proc. turinio rinktis pačioms mokykloms ir mokytojams. Tačiau ką daryti, kad tas pasirinkimas nepasuktų pigaus pataikavimo mokiniui linkme? Žinoma, negalima nuneigti ir populiariosios užsienio ar lietuvių autorių literatūros reikšmės, tačiau iš tiesų kiekviename Lietuvos kampelyje yra nepelnytai primirštų ar net dar ir neatrastų autorių kūrybos (ne vien grožinės), kuri praturtintų jaunimo supratimą apie tai, kiek svarbi buvo lietuvių kalba ir lietuvybės išlaikymas paties valstybingumo išlikimui. 

Straipsnio autorė klausia: galbūt pažintis su savo krašto kūrėjais, kultūros asmenybėmis – žingsnis į lietuvių kalbos prestižo stiprinimą visuomenėje?Mano tetos laiškas iš Argentinos (Scholastika Kavaliauskienė) 11Mintys apie ryšį su lietuvių kalba: asmeninė patirtis (Sandra Petraškaitė-Pabst) 13Žodžiai – atminties aruodas (Roma Žilinskienė) 18Apžvalga 

Tėvynės labui: teisininkas Tadas Petkevičius (sud. Eglė Lukėnaitė-Griciuvienė) (Janina Švambarytė-Valužienė) 24

Pristatoma Eglės Lukėnaitės-Griciuvienės sudaryta knyga, skirta savo senelio, Jono Jablonskio žento Tado Petkevičiaus gyvenimui ir veiklai.VLKK protokolinis nutarimas Nr. PN-18 (k-26) 28

Skelbiama 2021 m. gruodžio 16 d. priimta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacija „Dėl pagrindinių bendrinės lietuvių kalbos tarties normų“.

Parašykite atsiliepimą

Naujos Knygos