0
Aprašymas

Leidinyje apžvelgiama jau įgyvendintų ir pasyviosios (skaitymo rekomendacijų), ir sąveikos (aktyviosios) biblioterapijos projektų įvairovė, detalizuojamas pasyviosios biblioterapijos proceso organizavimas, pristatomas sąveikos biblioterapijos procesas ir jo giluminio suvokimo detalės.

Pasak atsiliepimą apie knygą parengusios Klaipėdos universiteto docentės Jūratės Sučylaitės, biblioterapijos terminas nusako veiklą, kurios tikslai ir rezultatai yra svarbūs skirtingų disciplinų specialistams: bibliotekininkams, psichologams, medikams, tai tarpdisciplininė sritis; kiekvienos profesijos žmogus į gyvenimą žiūri pro savo profesijos langą, vadovaudamasis savo nuostatomis, jis įsitraukia į tarpdisciplininę veiklą. „Įsitraukus paaiškėja, kad reikia žvelgti ir suprasti plačiau, reikia žinoti kai kurias sąvokas, kurios yra ne iš studijuotų mokslų srities. Besidomintys biblioterapija turėtų žinoti, kad skaitymas gali būti paviršutiniškas ir gilusis, ir kuo vienas skaitymo būdas skiriasi nuo kito. Šie skaitymo metodai pristatomi Daivos Janavičienės knygoje, taip pat aiškinama, su kokiais požiūriais, kokiomis prasmėmis gali būti siejamas sudurtinio žodžio biblioterapija antrasis žodis terapija“, – pažymi J. Sučylaitė.

Knygą leisti rekomendavusi Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė rašo, kad nors biblioterapija nėra naujas reiškinys pasaulyje ir Lietuvoje, bibliotekininkams labai trūko ir teorinių, ir praktinių žinių. „Daivos Janavičienės knygoje „Biblioterapija: teorija ir praktika“ nuosekliai ir su mokslininko kruopštumu pristatoma biblioterapijos istorija, jos rūšys, analizuojami naudojimo, gydymo ar pagalbos proceso būdai, pateikimas sociokultūrinis biblioterapijos raidos pasaulyje kontekstas“, – apibūdina leidinį A. Jaskūnienė. Kadangi biblioterapijos terminas, prisitaikydamas prie kintančios visuomenės poreikių nuolat kinta, o visuomenė atranda vis daugiau jos panaudojimo būdų, svarbu, kad knygoje atskleidžiamas šiuolaikinis požiūris ir nutiesiamas kelias tolesnėms pritaikymo galimybėms.

Dr. D. Janavičienė yra Lietuvos biblioterapijos asociacijos atsakingoji sekretorė, viena iš Nacionalinės bibliotekos Skaitytojų klubo vedėjų, nuolat veda mokymus ir praktinius biblioterapijos užsiėmimus. Mokslininkė yra paskelbusi daugiau kaip 30 mokslinių straipsnių, mokslo populiarinimo straipsnių, metodinių darbų komunikacijos, bibliotekininkystės, elektroninės žiniasklaidos, biblioterapijos srityse.

Parašykite atsiliepimą