Netekome enciklopedininko Antano Račio

2021 m. liepos 18 d.

Liepos 17 d., eidamas 86-uosius metus, mirė filologas, redaktorius, enciklopedininkas, daugiatomės „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ (VLE) vyriausiasis redaktorius Antanas Račis. Visų jį pažinojusių atmintyje Antanas Račis išliks kaip kuklus žmogus, darbštus ir reiklus enciklopedininkas, o lietuviškųjų enciklopedijų istorijoje su jo vardu bus siejamas svarbus nepriklausomos Lietuvos enciklopedijų rengimo ir leidybos etapas. 

Būsimasis enciklopedininkas gimė 1936 m. kovo 25 d. Pumpėnų valsčiuje, Stebeikiuose, ūkininkų Marijonos ir Juozo šeimoje. 1943 m. pradėjo lankyti Rinkūnų pradinę mokyklą, nuo 1946 m. tęsė mokslus septynmetėje Pumpėnų progimnazijoje (dab. Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija). Baigęs ją su pagyrimu, 1950 m. pradėjo mokytis Pasvalio vidurinėje mokykloje (dab. Pasvalio Petro Vileišio gimnazija). Antanas Račis, vienas geriausių klasės mokinių, 1954 m. baigė vidurinę mokyklą penketais, bet negavo aukso medalio, nes atsisakė stoti į komjaunimą. Pasirinko lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete. Mokslas universitete, kaip ir mokykloje, Antanui Račiui sekėsi puikiai. 1959 m. baigęs universitetą buvo trejiems metams paskirtas lietuvių kalbos mokytoju į septynmetę Vilniaus r. Skurbutėnų mokyklą. 1960–1970 m. dirbo Kenos septynmetėje mokykloje.

Su enciklopedininkų darbu Antanas Račis susipažino 1970 m., kai buvo pakviestas į Vyriausiąją enciklopedijų redakciją. Ten buvo baigiama rengti „Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija“ ir pradėta „Lietuviškoji tarybinė enciklopedija“. Antanas Račis dirbo Filologijos redakcijoje, redagavo enciklopedijos straipsnius ir mokėsi iš patyrusių kolegų. Autoritetais ir mokytojais jam tapo Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos Filologijos ir pedagogikos redakcijos vedėjas Viktoras Beržinis (1923–1995), vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas Valdemaras Kvietkauskas (1928–2018), stilistas Merūnas Gervė (1932–1992). 

1985–1990 m. Vyriausiojoje enciklopedijų redakcijoje Antanas Račis dirbo Mokslinės kontrolės redakcijos vedėju. 1990 m. Vyriausiajai enciklopedijų redakcijai tapus Lietuvos enciklopedijų leidykla, dvejus metus ėjo redakcinių darbų direktoriaus pareigas. Lietuvos enciklopedijų leidyklą 1992 m. sujungus su „Mokslo“ leidykla ir įkūrus Mokslo ir enciklopedijų leidyklą, dirbo Vardyno ir mokslinės patikros redakcijos vedėju (1992–1994), moksliniu, vyresniuoju moksliniu redaktoriumi. 2000–2015 m. Antanas Račis – direktoriaus pavaduotojas redakciniams darbams, VLE vyriausiasis redaktorius. Jam teko organizuoti 1997 m. pradėtos VLE straipsnių rengimą, prižiūrėti turinio kokybę, laikantis leidybos planų kasmet atiduoti spausdinti po du tomus. Rezultatas – per 15 metų išleisti 25 VLE tomai ir papildymų tomas. 

VLE vyriausiojo redaktoriaus darbo apimtis buvo didžiulė. Iš viso VLE tomuose išspausdinta 121 804 straipsniai, apie 25 120 iliustracijų, 656 žemėlapiai. Straipsnius enciklopedijai rašė apie 900 autorių, recenzavo apie 60 recenzentų. Antanui Račiui teko ne tik skaityti visą enciklopediją (kai kuriuos straipsnius net po 2–3 kartus), bet ir derinti autorių, redaktorių, recenzentų, Mokslinės redakcinės tarybos narių nuomones, spręsti ginčus, ieškoti kompromisų.

Tuo pat metu Antanas Račis vadovavo keturtomės enciklopedijos „Lietuva“ (2008–2015) rengimo darbams, su Eugenijumi Maneliu rengė ir redagavo dvitomį enciklopedinį žinyną „Lietuvos istorija“ (2011–2016), buvo dvitomės „Lietuvos sporto enciklopedijos“ (2010–2012) Mokslinės redakcinės tarybos pirmininko pavaduotojas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys (2002–2012). 

Už darbą rengiant VLE Antanas Račis apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu (2011).

Baigęs darbus prie VLE, Antanas Račis turėjo naujų didelių planų: su talkininkais ėmėsi rengti enciklopedinį biografinį žinyną „XIX–XX a. Lietuvos dvasininkai“. Deja, šį darbą jau reikės baigti kitiems. 

Antanas Račis, kolegų, VLE autorių ir recenzentų gerbtas už reiklumą ir principingumą, pakylėtai vadintas lietuviškųjų enciklopedijų strategu, tobulu enciklopedijų varikliu, buvo ir lieka tikro enciklopedininko pavyzdys dabartiniams ir būsimiems enciklopedijų rengėjams. 

Antanas Račis bus pašarvotas Vilniuje, 1-oje laidojimo salėje prie Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios. Atsisveikinimas – nuo liepos 21 d. 16 val. Šv. mišios aukojamos liepos 21 d. 18 val., laidotuvės – liepos 22 d. 13 val. 

Nuoširdžiai užjaučiame Velionio šeimą, artimuosius, kolegas ir bendraminčius.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Rimanto Karecko nuotrauka