0
Aprašymas

Leidinio nebūtų be autorių 3

Rašančių „Gimtajai kalbai“ buvo ir yra – nuo mokslininkų, mokytojų ir redaktorių iki doktorantų ir studentų. Iki šiol redakcija niekada nebuvo mėginusi įvertinti, kurie žurnale skelbti tekstai yra įdomiausi, paveikiausi, naudingiausi. Šių metų pradžioje sumanyta naujovė: redakcinės kolegijos narių paprašyta išrinkti įdomiausią 2020 m. publikaciją. Tokiu skelbiniu tapo pernai rugsėjį išspausdintas Rimos Bakšienės straipsnis „Lituanisto vaidmuo visuomenėje anksčiau ir dabar“.

Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė. Savaitraštis „Svečias“ – kad lietuviškas žodis nebūtų tik svečias 4

Lygiai prieš 110 metų, 1911-aisiais, Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų parapijoje pasirodė pirmasis savaitraščio „Svečias“ („Sweczias“) numeris. Kaip teigiama Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios laikraštyje „Lietuvos evangelikų kelias“, tai buvo pirmasis periodinis evangelikų liuteronų leidinys Didžiojoje Lietuvoje, taip pat pirmasis periodinis leidinys Žemaitijoje nuo spaudos atgavimo 1904 m. „Svečio“ leidėjas ir redaktorius buvo latvių tautybės evangelikų liuteronų kunigas Frydrichas Megnis (1873–1950). Leidinyje buvo skelbiami religiniai straipsniai, informuojama apie pasiuntinystės darbus, politiką, visuomenės ir bažnyčios gyvenimą, skelbiama blaivybė. Akivaizdus ir Frydricho Megnio siekis gryninti kalbą. Atsižvelgdama į to meto Žemaičių Naumiesčio kalbinę padėtį ir į besiformuojančios bendrinės kalbos būklę, autorė siekia nustatyti, kas galėjo turėti įtakos Frydricho Megnio norminamosioms nuostatoms.

Aktualijos

Lietuvių kalbos katedrai – 80 (Vytautas Kardelis) 13

Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros 80-mečio renginiai, planuoti 2020 m. gegužę, dėl pandemijos buvo nukelti į rudenį. Deja, rudenį viskas galėjo vykti tik virtualioje erdvėje. Vis dėlto jubiliejui skirti renginiai – mokslinių darbų parodos atidarymas, mokslinis seminaras, tarptautinė konferencija, knygos sutiktuvės, dokumentinio filmo peržiūra – įrodė, kad pandemija stato sienas, o kalba jas griauna. 

Kalbos tvarkytojų iniciatyva įsteigtas apdovanojimas žurnalistams 18

2020 m. lapkričio 25 d. Lietuvių kalbos draugijos valdyba patvirtino Žurnalisto – kalbos bičiulio – rinkimų nuostatus. Mintį kasmet rengti tokius rinkimus pasiūlė LKD Kalbos tvarkytojų grupė. Kaip kilo šis sumanymas ir kokie jo tikslai, pasakoja šios grupės pirmininkė, Klaipėdos r. savivaldybės kalbos tvarkytoja Daiva Beliokaitė.

Mums rašo 

Kalbos etiudai (Aleksandras Šidlauskas) 20

Remdamasis kalbos pavyzdžiais, sukauptais iš grožinės literatūros, žiniasklaidos, tarminės kalbėsenos, autorius teigia, kad atidus žvilgsnis į kalbos įvairovę gali būti naudingas ir pamokoje, ir paskaitoje, ir pokalbyje, ir kalbos viktorinoje.

Metų žodis ir Metų posakis

„Kaukė“ ar „protrūkis“, „knygantinas“ ar „triummoteratas“? (Rita Urnėžiūtė) 24

Ketvirtą kartą Lietuvoje surengti Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai. Visuomenės balsavimui portale „Alfa.lt“, kaip jau įprasta, pateikti du kandidatų sąrašai – Metų žodžio ir Metų posakio. Rinkimų rezultatai paaiškės vasario 21 d. Balsavimo dešimtukus komisija atrinko iš gautų siūlymų sąrašo, kuriame buvo 61 žodis ir 45 posakiai. Pasiūlytų žodžių sąraše buvo gausu naujadarų, tad komisija nutarė, kad šį kartą jos nariai rinks ir skelbs ne tik Metų žodį su Metų posakiu, bet ir Metų naujadarą. 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai Nr. N-1 (184), Nr. PN-1 26

Skelbiami nutarimai dėl pavadinimo „Sakartvelas“ vartojimo.

Kronika 27

Kronikos skyrelyje „Konferencijos, renginiai“ Rūta Švedienė rašo apie diskusijų ciklo „Kalbos kelias“ renginį Kėdainiuose, skirtą Mikalojui Daukšai. Daiva Sinkevičiūtė pasakoja apie Vilniaus universiteto Filologijos fakultete surengtą mokslinį seminarą, skirtą prof. Jono Kazlausko 90-mečiui ir žurnalo „Baltistica“ 55-mečiui. 

Skyrelyje „Lietuvių kalbos draugijoje“ Raimonda Rumbinaitė ir Vida Ragauskienė rašo apie Kuršėnuose vykusius renginius, o Emilija Gedraitienė apžvelgia Panevėžyje surengtą konferenciją, skirtą Jono Jablonskio gimimo 160-osioms metinėms. 

Žiupsneliai 35

„Žiupsnelių“ autorius Audrius Musteikis rašo apie pokalbių rengėjų kalbos klišes ir apie neįprastą daiktavardžių daugiskaitos formų vartojimą. 

* Internetu užsakyti leidiniai PDF formatu siunčiami el. paštu. 

Parašykite atsiliepimą