0
Aprašymas

Birutė Jasiūnaitė. Gyvūnai tradicinėje frazeologijoje ir etninėje kultūroje. Voverė 3

„Puodas verda, o dar voveris šakoj“ (Marijampolė); „Voverė da medy, ė jau puodus kaičia“ (Švenčionys). Šiomis patarlėmis pajuokiamas žmogus, iš anksto besidžiaugiantis įsivaizduotais laimėjimais. Vikri ir daili voverė – įdomus etninės kultūros personažas. Straipsnyje domimasi, kurie voverės išvaizdos ir elgsenos bruožai yra tapę palyginimų ir vaizdingųjų posakių pagrindu, koks voverės įvaizdis lietuvių dainose, patarlėse, mįslėse, su kuo voverė siejama tradiciniuose tikėjimuose. 

Aleksandras Šidlauskas. Sigito Gedos vertimų žodingumas 8

Visuomet yra glaudus ryšys tarp autorinės kiekvieno poeto kūrybos ir jo poetinių vertimų, kuriuose sąmoningai ar pasąmoningai atsikartoja metaforika, senžodis ir naujažodis, frazė ar tautosakos vaizdinys. Šiuo atveju Sigitas Geda, kaip vertėjas, dažnusyk tampa savo kalbos įkaitu, užsienio poetą priartindamas prie šiandienos ar asmeninio būtiškojo išgyvenimo ir laiko nuotaikų.

Aktualijos

„Tėvynės jausmas išaugina kalbos jausmą“ (Aurelija Gritėnienė, Rita Urnėžiūtė) 12

Birželio 17 d. Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje, paminėtas lituanistinės ir kultūrinės veiklos mecenatės Aleksandros Kalvėnaitės-Kazickienės gimimo šimtmetis ir įteikta kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimą įamžinanti premija. Šiais metais premijos laureate tapo Lietuvių kalbos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja Rita Miliūnaitė. Premija kalbininkei paskirta už daugiašakę mokslo ir mokslo populiarinamąją veiklą.

„Vieno gyvenimo mažai…“ (Česys Grenda, 1931–2020) (Kazimieras Župerka) 17

Liepos 10 d. atsisveikinome su buvusiu Šiaulių universiteto Lietuvių kalbos katedros vedėju, humanitarinių mokslų daktaru, docentu  Česiu Grenda. 

Pedagogo užrašai

Prioritetas lietuvių kalbai – ar siekinys įmanomas? (Sonata Vaičiakauskienė) 19

Atlikus mokinių kalbinių nuostatų tyrimą šešiose didžiausiose Lietuvos savivaldybėse paaiškėjo, kad socialinė lietuvių kalbos vertė susijusi su mokinių amžiumi: kuo aukštesnė klasė, tuo mažiau mokinių palankiai vertina lietuvių kalbą. Kita bendra tendencija – kuo vyresni mokiniai, tuo daugiau respondentų, manančių, kad lietuvių kalbos pamokos neįdomios. 

Svetur

Ar anglų kalba nustelbs suomių kalbą (Janne Saarikivi, kalb. Juha Merimaa, vert. Regina Venckutė) 23

Helsinkio universiteto finougristikos profesorius Janis Sarikivis (Janne Saarikivi) Suomijoje yra vienas žinomiausių kritikų, kalbančių apie anglų kalbos skverbimąsi į kasdieninę vartoseną. Kalbininkas pabrėžia, kad anglų kalbai, kaip kalbai, jis neprieštarauja: „Anglų kalba pati savaime niekuo dėta. Problema yra padėtis, kurią ji užima pasaulyje. Dabartinė jos padėtis sukuria hierarchiją ir nelygybę, apriboja kūrybingumą ir komunikaciją. Sykiu kyla pavojus, kad tokia padėtis tautines kalbas, pavyzdžiui, suomių, pavers vadinamosiomis virtuvės kalbomis.“

Apžvalga

Asta Leskauskaitė, Vilija Ragaišienė. Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas (Janina Švambarytė-Valužienė) 28

Pristatydama dvitomį pietinių pietų aukštaičių žodyną Janina Švambarytė-Valužienė siekia atskleisti, kaip žodyne atsispindi būdingiausios šio krašto realijos. 

Kronika 31

Kronikos skyrelyje „Valstybinė kalba“ – pastarųjų mėnesių kalbos politikos ir kalbos tvarkybos aktualijos.

Žiupsneliai 36

Iš portalų antraščių su žodžiu „mįslingas“ beveik įmanoma sudėlioti „mįslingą“ pasakojimą. 

Parašykite atsiliepimą