0
Aprašymas

Ramunė Vaskelaitė. Santrumpos. Klausimai ir atsakymų paieškos 3

Lietuviškuose tekstuose, ypač dalykiniuose, vartojama vis daugiau įvairių santrumpų. Tiems, kas rengia, verčia ar redaguoja tokius tekstus, kyla neaiškumų, kaip su santrumpomis elgtis: ar versti ir, jei taip, tai kurias; kaip rašyti; kaip sudaryti; kaip įtraukti į tekstą ir t. t. Straipsnyje siekiama apžvelgti besiklostančius santrumpų rašymo polinkius, apibrėžti santrumpų rūšis ir suformuluoti jų rašymo principus.

Irena Raščiuvienė. „Neužmiršk mano žodžio…“ 10

Daug rašyta apie Maironio poetinio žodžio galią, meninę įtaigą. Poetas jautė ir suvokė žodžio paskirtį, jėgą ir galimybes, mokėjo žodžio ištekliais naudotis. Bet, keista, pats žodis „žodis“, kaip sąvoka, įvardijanti pati save – svarbiausią reikšminį kalbos vienetą, nėra įrašytas tarp dažniausių Maironio poetinio žodyno žodžių. 

Aktualijos

Kalbos komisija – vis labiau atsiverianti visuomenei (Audrys Antanaitis, kalb. Aurelija Baniulaitienė) 12

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis pasakoja apie reikšmingiausius pernai komisijos nuveiktus darbus, tradicinius ir naujus jos veiklos barus.

Kalbininko Prano Kniūkštos gyvenimas tarp kalbos ir politikos – visuomenei (Rasuolė Vladarskienė) 17

Gegužės 4 d. netekome kalbininko Prano Kniūkštos – administracinės kalbos specialisto, kalbos politikos dokumentų rengėjo, ilgamečio „Kalbos kultūros“ atsakomojo redaktoriaus, gimtojo Salantų krašto kalbos tyrėjo. Spausdinamas kalbininko mokinės ir darbų tęsėjos Rasuolės Vladarskienės atsisveikinimo žodis.

Pedagogo užrašai

Lituanistai ir nuotolinis mokymas (Sonata Albrikienė, Kęstutis Bredelis, Irena Kruopienė, Dalia Pabrėžienė, Vilma Zubaitienė, kalb. Rita Urnėžiūtė) 21

Šį karantininį pavasarį daug kalbėta apie nuotolinį mokymą. Žinių laidose, naujienų portaluose ir socialiniuose tinkluose nuomonę reiškė mokiniai, tėvai, mokytojai, švietimo ekspertai. Skaitant tas nuomones, klostėsi prieštaringas vaizdas. Vieni džiaugėsi, kad švietimo bendruomenė greitai prisitaikė prie staiga pasikeitusių darbo sąlygų, kiti vardijo nesklandumus ir trūkumus, treti protestavo ir kėlė griežtus reikalavimus švietimo sistemai. Redakcijos surengtame pokalbyje teirautasi lituanistų, dirbančių pedagoginį darbą įvairiose įstaigose, kaip jiems sekasi dirbti karantino sąlygomis, ką jie išmoko per nuotolinio mokymo mėnesius ir kokių pokyčių būtinybę pajuto.

Svetur

Šiek tiek apie kovidžodžius latvių kalboje (Evija Lipartė) 30

Naujojo koronaviruso sukelta pandemija keičia ir žmonių gyvenseną, ir kalbą. Kalbos pokyčius stebi, fiksuoja ir nagrinėja įvairių šalių kalbininkai. Kokių naujadarų ir naujų junginių pandemijos dienomis atsirado latvių kalboje, pasakoja Evija Lipartė.

Apžvalga

Danguolė Mikulėnienė, Agnė Čepaitienė, Rima Bakšienė, Laura Geržotaitė, Daiva Kardelytė-Grinevičienė, Asta Leskauskaitė, Violeta Meiliūnaitė, Simona Vyniautaitė. Dialektometrinis tradicinių lietuvių tarmių klasifikacijos pjūvis: žvalgomasis tyrimas (Agnė Čepaitienė) 35

Apžvelgiama kolektyvinė monografija, kurios autorės, remdamosi naujais dialektometrijos metodais, ištyrė tradicines lietuvių tarmes. 


* Internetu užsakyti leidiniai PDF formatu siunčiami el. paštu. 

Parašykite atsiliepimą