0
Aprašymas

Darbą tęsiant                                                               3

Prieš 30 metų, 1990 m. sausį pasirodė pirmasis atkurtosios „Gimtosios kalbos“ žurnalo numeris. 4-ąjį dešimtmetį žurnalo redakcija pradeda su nauja redakcine kolegija ir su viltimi, kad naujųjų kolegijos narių padedamam leidiniui pavyks atnaujinti ir paįvairinti savo tematiką, visų pirma švietimo ir mokyklinės lituanistikos klausimais.

Zita Alaunienė

Žodžių žinojimas, mokėjimas, įgūdis, kompetencija vartosena didaktikos kalboje                       4

Autorė pristato tradicinę mokymosi sampratą, sudarytą iš trijų pakopų – žinojimas, mokėjimas, įgūdis, – ir teigia, kad šias tris savybes galima suvokti kaip vienovę, pasakomą vienu žodžiu – gebėjimas. Tačiau atsirandant naujų didaktikos terminų ar naujomis reikšmėmis pradedant vartoti senuosius keičiama nusistovėjusi terminų sistema. Ypač didelį poveikį tradicinei terminų sistemai padarė terminas kompetencija. Jis pradėtas vartoti pertvarkant mokyklą ir tapo tarsi naujo mokymo turinio kokybės ženklu. Straipsnyje komentuojamos termino kompetencija (kompetencijos) apibrėžtys bei vartojimo kontekstai ir kviečiama rengiant mokomųjų dalykų programas vartoti tikslius terminus.

Bonifacas Stundžia

Priesaginių moterų pavardžių kirčiavimo taisyklės ir realioji vartosena                   10

VLKK apsvarstytoje bendrinei vartosenai teikiamoje priesaginių moterų pavardžių kirčiavimo rekomendacijoje pavardžių kirčiavimas susistemintas atsižvelgiant į realiąją vartoseną. Pavyzdžiui, pavardžių su priesaga -ienė kirtis keliasi į šią priesagą, nepriklausomai nuo pamatinio žodžio priešpaskutinio skiemens priegaidės ar tolesnio nuo galo skiemens kirčio. Pavardžių su priesaga -ienė kirtį kamiene išlaiko tik stiprios tvirtapradės ir kelios kitos priesagos. Rekomendacijoje pripažįstamas dvejopas priesagos -(i)ūtė kirčiavimas: šalia įprastos tvirtagalės priegaidės teikiamas ir variantas su tvirtaprade priegaide.

Recenzijos

Homo sum. Lotyniški aforizmai, citatos ir kasdieniai posakiai apie žmogų. Sud. Vilija Niauronytė (Vidas Garliauskas)  14

Vilijos Niauronytės sudaryta lotyniškų sentencijų knyga pravarti ir įvairių profesijų atstovams – mokytojams, teisininkams, gydytojams, ir mokiniams ar studentams.

Retam lemta tiek nuveikti (Vilija Raubienė)                 17

2019 m. gruodžio 19 d. gausus būrys giminaičių, artimųjų, bendraminčių ir bendražygių į paskutinę kelionę išlydėjo pedagogą, buvusį ilgametį Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus pirmininką, Lietuvos maironiečių draugijos pirmininką, visuomenės ir kultūros veikėją Eugenijų Urboną.

Svetur

Kalbos prestižas ir kalbos planavimas Islandijoje. (Ari Páll Kristinsson, kalb. Rita Urnėžiūtė)    20

„Islandų kalbai reikia ne tik išsaugoti savo padėtį kaip valstybinei kalbai, administravimo kalbai ir t. t., jai taip pat reikia kalbos vartotojų palaikymo, kad ji būtų prestižiškesnė negu anglų ar kita kuri kalba. Svarbiausias 2019–2022 m. kalbos planavimo programos elementas yra sąmoningumo kampanija, kuria siekiama stiprinti teigiamas nuostatas islandų kalbos atžvilgiu,“ – sako islandų kalbininkas Aris Paulas Kristinsonas.

Nuo antiskiepininko iki vėtros: Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų naujienos (Rita Urnėžiūtė)                    23

Iki vasario 20 dienos portale Alfa.lt renkamas 2019-ųjų Metų žodis ir Metų posakis. Apžvalgoje pristatomi komisijos sudaryti balsavimo dešimtukai ir keletas į juos nepatekusių kandidatų.

VLKK protokoliniai nutarimai Nr. PN-9, PN-10 (k-24), PN-11       25

Kronika         30

Pirmojo „Gimtosios kalbos“ žurnalo numerio kronikoje – trys skyreliai: „Personalijos“, „Valstybinė kalba“, „Konferencijos, renginiai“.


* Internetu užsakyti leidiniai PDF formatu siunčiami el. paštu. 

Parašykite atsiliepimą