0
Aprašymas

Aldonas Pupkis. Bendrinės tarties normos ir vartosena (I)             3

Pastaraisiais metais skelbiama straipsnių, kuriuose nuosekliai kritikuojamos dabartinės lietuvių bendrinės kalbos tarties normos. Joms priešinama Vilniaus miesto gyventojų kalba ir tartis, nes ji esanti plačiai paplitusi, todėl gerbtina ir palaikytina. Straipsnyje primenama bendrinės tarties normų kodifikavimo ir praktinio ugdymo istorija, polemizuojama su Vilniaus tartį tyrusių sociolingvistų išvadomis.

Lina Plaušinaitytė, Joana Pribušauskaitė, Skaistė Volungevičienė, Vilma Zubaitienė. Akademinių frazių sąvadas: pagalba rašantiems baigiamuosius darbus               9

Autorių kolektyvo parengtame straipsnyje pasakojama apie Vilniaus universiteto mokslininkų parengtą interaktyvųjį atviros prieigos akademinės kalbos frazių sąvadą, praversiantį pirmuosius mokslo darbus rašantiems studentams.

Aktualijos

Audrys Antanaitis. Lietuvių kalba – vakar, šiandien, rytoj             15

Straipsnyje, parengtame pagal pranešimą, perskaitytą antruosiuose Lietuvių kalbos draugijos skaitymuose „Lietuvių kalba – tautos išlikimo laidas“, skirtuose Lietuvos kultūros kongreso 30-mečiui, gretinama lietuvių kalbos padėtis 1990 m. ir 2020 m., minimos aktualiausios kalbos politikos problemos ir keliami neatidėliotini uždaviniai.

Rita Urnėžiūtė. Geras pavadinimas – reklama įmonei                    17

Pasakojama apie Valstybinės kalbos inspekcijos rengiamą tradicinį Gražiausių lietuviškų įmonių pavadinimų konkursą ir 2019 m. nugalėtojams skirtą renginį.

Pedagogo užrašai

Giedrė Čepaitienė. Lietuvių kalbos ugdymas mokykloje               23

Straipsnyje, parengtame pagal pranešimą, perskaitytą antruosiuose Lietuvių kalbos draugijos skaitymuose „Lietuvių kalba – tautos išlikimo laidas“, rašoma, kad, remiantis ugdymo programų reikalavimais, jau pradinėje mokykloje turėtų būti išugdytas gana raštingas žmogus. Dvyliktokų daromos klaidos rodo, kad tai, ko neišmokstama žemesnėse klasėse, lieka spraga visam gyvenimui. Kad jaunuolis, baigęs bendrojo lavinimo mokyklą, būtų pakankamai raštingas, būtina pertvarkyti lietuvių kalbos ugdymo sistemą.

Mums rašo

Regina Kvašytė. Iš konferencijos Rygoje sugrįžus                       26

Kasmet latvių baltisto Janio Endzelyno (Jānis Endzelīns; 1873−1961) gimimo dienos proga Ryga tampa daugelio kalbininkų traukos centru. Šiemet vasario 20−21 d. ten jau 57­ą kartą surengta Endzelyno gimimo metinėms skirta tarptautinė mokslinė konferencija „Valoda un sabiedrība“ („Kalba ir visuomenė“).

Kronika                                                                                              29

Skyrelyje „Lietuvių kalbos dienos” Aušrinė Rinkevičienė rašo apie gausius ir turiningus šiauliečių renginius. Skyrelyje „Lietuvių kalbos draugijoje” Jolanta Vaskelienė ir Džiuljeta Maskuliūnienė pasakoja apie tradicinę Šiaulių universitete rengiamą konferenciją „Gimtoji kalba mokykloje”, o Alma Paulauskienė prisimena LKD Kelmės skyriaus narių ir jų bičiulių renginį „Kelmės  krašto  šviesuolių  keliais: Žalpiai“.

Nacionalinis konkursas „Mano žodynas“                                        36

Lietuvių kalbos institutas kviečia dalyvauti jau 5-ajame nacionaliniame konkurse „Mano žodynas“.

Parašykite atsiliepimą