Konstantinas Avižonis. Rinktiniai raštai. T.4.

Konstantinas Avižonis. Rinktiniai raštai. T.4.

Sud. Angelė Avižonienė

 • Dailininkas:
  Alfonsas Žvilius
 • Metai:
  1994
 • ISBN:
  978-5-420-01216-1
 • Puslapių skaičius:
  1113
 • Įrišimas:
  Kietviršis
 • Formatas:
  170x240 mm
 • 1.26 €
Pasibaigęs leidinio tiražas!

Pasibaigęs leidinio tiražas!

Konstantinas Avižonis – vienas produktyviausių išeivijos istorikų. Jo kūrybinis palikimas labai gausus. Didelė mokslininko darbų dalis jo žmonos dr. Angelės Avižonienės rūpesčiu sudėta Lietuvių katalikų mokslo akademijos Romoje 1975–82 metais išleistuose trijuose Rinktinių raštų tomuose. Pirmajame tome perspausdinta 1940 metais Kaune išėjusi monografija Bajorai valstybiniame Lietuvos gyvenime Vazų laikais, kituose dviejuose skelbiami tiek anksčiau spausdinti, tiek rankraščiais po jo mirties likę darbai.

 

Šiame tome sudėti Bostone išleistoje Lietuvių enciklopedijoje spausdinti Avižonio straipsniai. Knyga suskirstyta skyriais. Pirmajame skyriuje pateikiama medžiaga apie rusų metraščius, antrajame – skelbiama medžiaga apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybinę santvarką, valdymo institucijas, pareigūnus, teisines to meto normas, kariuomenės organizacinius principus, kunigaikščius, didikus, bajorus, karo vadus. Trečiajame ir ketvirtajame skyriuose sudėta Lenkijos istorija, karalių, kunigaikščių, valstybės pareigūnų, didikų biografijos, Abiejų Tautų Respublikos padalijimai, jos istorija po trečiojo padalijimo. Penktajame skyriuje pateikta medžiaga apie slavų kiltis, Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ar jos įtakoje buvusias kunigaikštijas, kunigaikščius, carus, didikus, politikos ir karo veikėjus, cerkvės pareigūnus, miestus ir miestelius. Vienas skyrius skirtas įvairių valstybių – Austrijos, Vengrijos, Čekijos – ir tautų istorijai.

 

Jūsų įvertinimas

Blogas Geras

NAUJOS KNYGOS

Kaina: 1.30 €

Rimantas Gučas

Kaina: 9.81 €

Kaina: 1.06 €

Hans-Georg Gadamer

Kaina: 19.62 €

Tomas Baranauskas

Kaina: 20.71 €

Kaina: 1.06 €

Wolfgang Dauber

Kaina: 15.26 €

Giedrė Lastauskienė, Rita Urnėžiūtė ir kiti

Kaina: 16.35 €