Vilniaus knygų mugė 2018

Įspūdžiai iš Vilniaus knygų mugės 2018

@ Rimanto Karecko nuotraukos

 

Mugėje surengti leidinių pristatymai


Vasario 22 d., ketvirtadienį, 10 val. FORUME
Alfredas Bumblauskas, Alfonsas Eidintas, Antanas Kulakauskas, Mindaugas Tamošaitis
„Lietuvos istorija kiekvienam“
Dalyvauja autoriai, renginį moderuoja Algimantas Kasparavičius

* * *

Vasario 24 d., šeštadienį, 18 val. 3.1 salėje
Stanislovas Sajauskas „Lito istorija“
Dalyvauja autorius, Vidmantas Laurinavičius

* * *

Vasario 25 d., sekmadienį, 12 val. 5.5 salėje
Ingė Lukšaitė  „Kai tikėjimas keitė pasaulį... Reformacija Lietuvoje“
Dalyvauja autorė, Deimantas Karvelis

 

Mugėje pristatyti naujausi 2017–2018 metų Centro leidiniai

 

  • „Lietuvos radijas. 1926–2016.Faktai. Kūrėjai. Laidos“
  • Sud. Alfonsas Eidintas ir Raimundas Lopata „Lietuvos Taryba ir nepriklausomos valstybės atkūrimas 1914–1920 metų dokumentuose“
  • Stanislovas Sajauskas „Lito istorija“
  • Ingė Lukšaitė „Kai tikėjimas keitė pasaulį... Reformacija Lietuvoje“
  • Rimgaudas Virgilijus Kazakevičius „Medicinos atradimų istorijos“
  • Arūnas Bukantis, Justas Kažys, Egidijus Rimkus, Mečislovas Žalakevičius „100 klausimų apie klimato kaitą“
  • Alfredas Bumblauskas, Alfonsas Eidintas, Antanas Kulakauskas, Mindaugas Tamošaitis „Lietuvos istorija kiekvienam“
  • Kęstutis Kardelis „Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai“, antrasis leidimas
  • Wolfgang Dauber „Kišeninis žmogaus anatomijos atlasas“, antrasis leidimas
  • Jurgis Gimbutas „Lietuvos kaimo trobesių puošmenys“, ketvirtasis leidimas