Vilniaus knygų mugė 2016

Vilniaus knygų mugė

 

Akimirkos iš pasibaigusios tarptautinės Vilniaus knygų mugės (Rimanto Karecko nuotraukos)

 

01

Istorinio albumo Kunigaikščiai Radvilos pristatymas LRT studijoje

Dalyvauja (iš kairės) Raimonda Ragauskienė, Rimvydas Valatka, Genutė Kirkienė, Alfredas Bumblauskas

02

 

03

 

04

Jonas Rytis Puodžius su žmona

05

Didieji ir mažieji stendo lankytojai

06

Egdūnas Račius dalija autografus

07

 

08

Egdūno Račiaus knygos Musulmonai ir jų islamai pristatymas. 
Dalyvauja (iš kairės) autorius, Galina Miškinienė, Aušrelė Pažėraitė, Irena Vaišvilaitė

09

 

10

 

11

Władysławo Tatarkiewicziaus knygos Apie laimę pristatymas
Knygos vertėjas Vyturys Jarutis

12

​Vyturys Jarutis, Bronė Stundžienė, Boguslavas Gruževskis, Bronius Kuzmickas

13

14

J. A Krikštopaičio knygos Iškilių asmenybių gyvenimo tiesa pristatymas

Dalyvauja autorius, Petras Bražėnas, Krescencijus Stoškus, Giedrius Kazimierėnas

15

 

16

----------------------------------------------------

MELC stendas (Nerijaus Juro nuotraukos)

 

17

 

18

 

19

 

20

MELC direktorius Rimantas Kareckas su Osvaldu Daugeliu, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktoriumi

21

 

22

 

23