Leidybos sritys

Svarbiausios MELC leidybos kryptys:

  • elektroninė Visuotinė lietuvių enciklopedija,         
  • įvairių mokslo šakų monografijos,
  • užsienio autorių mokslo veikalai,
  • lingvistinia ir terminų žodynai,
  • žurnalas Gimtoji kalba,
  • aukštųjų mokyklų vadovėliai,
  • mokslo populiarinamosios knygos.
  • knygų serija Lietuva,
  • pažintinė literatūra apie Lietuvą užsienio kalbomis.

Daug MELC leidinių yra parengę Lietuvos autoriai (istorikai, lituanistai, menotyrininkai, socialinių, kitų humanitarinių ir tiksliųjų mokslų specialistai). MELC bendradarbiauja su Lietuvos mokslų akademija, mokslo tiriamaisiais institutais, universitetais ir kitomis aukštosiomis mokyklomis, kultūros ir švietimo įstaigomis.

Bendradarbiaujama ir su užsienio įmonėmis – Diagram Visual Information Ltd., leidyklomis Wydawnictwo Naukowe PWN SAWydawnictwo Lekarskie PZWLThe Thames and HudsonBelkartografija, Baltia–Druk, Wielka Litera, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” ir kt.

Kasmet MELC dalyvauja Vilniaus knygų mugėje, rengiamoje LITEXPO parodų rūmuose, taip pat Frankfurto, Varšuvos, Geteborgo, Minsko, Bolonijos, Leipcigo ir kitose knygų mugėse.