Finansinių ataskaitų rinkiniai

2018 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas 2018-09-30 1 d.

Aiškinamasis raštas 2018-09-30 2 d

Finansavimo sumų pagal šaltinius ataskaita 2018-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-09-30

2018 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos:

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2018-06-30

Finansavimo sumos pagal šaltinius 2018-06-30

Aiškinamasis raštas 2018-06-30

2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos:

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-03-31

Finansinės būklės ataskaita 2018-03-31

Finansavimo sumos 2018-03-31

Aiškinamasis raštas 2018-03-31

 

2017 metų finansinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas 1 dalis 2017-12-31

Aiškinamasis raštas 2 dalis 2017-12-31

Aiškinamasis raštas 3 dalis (Pastabos) 2017-12-31

Finansinės ataskaitos 2017-12-31

Priedai prie aiškinamojo rašto 2017-12-31

 

2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos:

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2017-09-30

Finanasavimo sumos 2017-09-30

Aiškinamasis raštas 2017-09-30

 

2017 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos:

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2017-06-30

Finansavimo sumos 2017-06-30

Aiškinamasis raštas prie FA 2017-06-30

 

2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos:

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-03-31

Finansinės būklės ataskaita 2017-03-31

Finansavimo sumos 2017-03-31

Aiškinamasis raštas 2017-03-31

 

2016 metų finansinės ataskaitos:

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m.

Pinigų srautų ataskaita 2016 m.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2016 m.

Finansinės būklės ataskaita 2016 m.

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2016 m.

Aiškinamasis raštas 2016-12-31

 

2016 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos:

1763_VSAFAS 20P4_2016_III ketv.

1763_Forma VRA_2016_III ketv.

1763_Forma FBA_2016_III ketv.

Aiškinamasis raštas (2016-09-30)

 

2016 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos:

1763_Forma_FBA_2016_II_ketv..pdf

1763_Forma_VRA_2016_II_ketv..pdf

1763_VSAFAS_20P4_2016_II_ketv..pdf

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2016 II ketv. I d..pdf

Aiškinamaisis raštas prie finansinių ataskaitų 2016 II ketv. II d..pdf

 

2016 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos:

1763_Forma_FBA_2016_I_ketv..pdf

1763_Forma_VRA_2016_I_ketv..pdf

1763_VSAFAS_20P4_2016_I_ketv..pdf

Aiškinamas_raštas_2016-03-31.pdf

 

2015 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos:

1763_Forma_FBA_2015_IV_ketv..pdf

1763_Forma_GTPA_2015_IV_ketv..pdf

1763_Forma_PSA_2015_IV_ketv..pdf

1763_Forma_VRA_2015_IV_ketv..pdf

1763_VSAFAS_20P4_2015_IV_ketv..pdf

Aiskinamasis_rastas_2015_m..pdf

 

2015 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos:

1763_Forma_FBA_2015_III_ketv..pdf

1763_Forma_VRA_2015_III_ketv..pdf

1763_VSAFAS_20P4_2015_III_ketv..pdf

Aiskinamasis_rastas_2015-09-30.pdf

 

2015 m. I-II ketvirčio finansinės ataskaitos:

1763_Forma_FBA_2015_II_ketv..pdf

1763_Forma_VRA_2015_II_ketv..pdf

1763_VSAFAS_20P4_2015_II ketv..pdf

Aiskinamasis_rastas_2015-06-30.pdf