Darbo užmokestis

MOKSLO CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS EURAIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

 

PAREIGYBĖ

2016 metų

vidurkis (Eur)

Darbuotojų skaičius

2016 m.

Direktorius

1625

1

Direktoriaus pavaduotoja

993

1

Skyrių vedėjai

833

7

Vyr.buhalterė

1100

1

Vyresnieji moksliniai redaktoriai, specialistai

616

32

Darbininkai

491

10