Darbo užmokestis

MOKSLO CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS EURAIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

 

 

PAREIGYBĖ

2017 metų vidurkis (Eur)

Darbuotojų skaičius 2017 m.

Direktorius

1651

1

Direktoriaus pavaduotoja

1136

1

Skyrių vedėjai

841

9

Vyr.buhalterė

1123

1

Vyresnieji moksliniai redaktoriai, specialistai

685

28

Darbininkai

453

11

 

Ankstesnių metų duomenys

PAREIGYBĖ

2016 metų vidurkis (Eur)

Darbuotojų skaičius 2016 m.

Direktorius

1625

1

Direktoriaus pavaduotoja

993

1

Skyrių vedėjai

833

7

Vyr.buhalterė

1100

1

Vyresnieji moksliniai redaktoriai, specialistai

616

32

Darbininkai

491

10