Kontaktai

Kontaktai

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą nevartojant lietuviškų raidžių jas pakeičiant lotyniškomis: vardas.pavarde@melc.lt.

ADMINISTRACIJA
Direktorius
Rimantas Kareckas
(8 5) 245 85 26
Direktoriaus pavaduotoja
Ona Pečiulienė
(8 5) 243 13 40
Vyresnioji specialistė personalo klausimams
Asta Paulauskaitė
(8 5) 243 13 34
BUHALTERIJA
Vyriausioji buhalterė
Rima Šamelienė
(8 5) 243 13 42
Vyriausiosios buhalterės pavaduotojas
Vladislav Tunkevič
(8 5) 243 13 29
Vyresnioji buhalterė
Dalė Mickutė
(8 5) 245 79 85
MENOTYROS REDAKCIJA
Vedėja
Vilija Kneitienė
(8 5) 243 13 31
Vyresnioji mokslinė redaktorė
Jurgita Biliukevičiūtė
(8 5) 243 13 48
Vyresnioji mokslinė redaktorė
Monika Jurkėnienė
(8 5) 243 13 41
SOCIALINIŲ MOKSLŲ REDAKCIJA
Vedėja
Žydruolė Jonuškienė
(8 5) 243 13 32
Vyresnysis mokslinis redaktorius
Michail Kušner
(8 5) 245 89 76
Vyresnioji mokslinė redaktorė
Rima Varnienė
(8 5) 243 13 61
GAMTOS IR TECHNIKOS MOKSLŲ REDAKCIJA
Vedėja
Valė Bartoševičienė
(8 5) 243 13 56
Vyresnioji mokslinė redaktorė
Ingrida Merkytė
(8 5) 243 13 46
Vyresnioji mokslinė redaktorė
Gintarė Viselgienė
(8 5)243 13 67
Vyresnysis mokslinis redaktorius
Gintautas Klimavičius
(8 5) 243 13 69
Vyresnioji mokslinė redaktorė
Sabina Prušinskienė
(8 5) 243 13 45
FILOLOGIJOS REDAKCIJA
Vedėja
Laura Blynaitė
(8 5) 243 13 49
Vyresnioji mokslinė redaktorė
Ramutė Dragenytė
(8 5) 243 13 60
Vyresnysis mokslinis redaktorius
Valdemaras Serapinas
(8 5) 243 13 58
Vyresnioji mokslinė redaktorė
Teresė Paulauskytė
(8 5) 243 13 47
ISTORIJOS REDAKCIJA
Vedėja
Eglė Pacevičienė
(8 5) 243 13 68
Vyresnioji mokslinė redaktorė
Jurgita Mockienė
(8 5) 243 13 57
Vyresnysis mokslinis redaktorius
Sigitas Tutlys
(8 5) 243 13 59
MOKYKLINIŲ IR MOKSLINIŲ LEIDINIŲ REDAKCIJA
Vedėja
Irena Stankevičienė
(8 5) 243 13 37
Vyriausiasis dailininkas
Albertas Broga
(8 5) 243 13 65
Vyresnioji mokslinė redaktorė
Danutė Valentukevičienė
(8 5) 243 13 51
Vyresnysis mokslinis redaktorius
Mindaugas Karaciejus
(8 5) 243 13 36
Maketuotojas
Darius Šimkūnas
(8 5) 243 13 35
ŽURNALO „GIMTOJI KALBA” REDAKCINĖ GRUPĖ
Vedėja – vyriausioji redaktorė
Rita Urnėžiūtė
(8 5) 243 13 64
Mokslinė redaktorė
Inga Mataitytė
(8 5) 243 13 64
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS
Vedėjas
Adomas Karnišauskas
(8 5) 243 13 55
Vyresnioji grafikė
Laima Gelčiūtė
(8 5) 243 13 44
Kompiuterinių sistemų specialistas
Vytautas Simaitis
(8 5) 243 13 55
KOMERCIJOS SKYRIUS
Vedėja
Greta Stankevičienė
(8 5) 245 77 20
Vyresnioji vadybininkė
Inga Zaurakaitė
(8 5) 243 13 38
Specialistė
Dalia Strumilienė
(8 5) 245 77 20
ŪKIO SKYRIUS
Ūkvedys
Donatas Mickus
(8 5) 245 85 35
Elektrikas
Artūras Pavlovas
(8 5) 245 85 35
Vairuotojas
Marijonas Švedavičius
(8 5) 245 85 35
Sargai
(8 5) 245 85 35