Komisijos ir darbo grupės

                      Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro eVLE konsultacinė kolegija

 

prof. dr. Alfonsas ANDRIUŠKEVIČIUS (dailėtyra, kultūrologija)

prof. habil. dr. Vincas BŪDA  (biologija, ekologija)

prof. dr. Arūnas BUKANTIS  (geografija, meteorologija)

prof. dr. Aurelijus GUTAUSKAS (teisė)

prof. dr. Rimantas JANKAUSKAS  (medicina, antropologija)

dr. (HP) Rūta JANONIENĖ (dailėtyra)   

prof. dr. Libertas KLIMKA (etnologija) 

prof. dr. (HP) Romas LAZUTKA (ekonomika, sociologija) 

prof. dr. Rimvydas LAUŽIKAS (archeologija, muzeologija, istorija)

prof. dr. (HP) Vylius LEONAVIČIUS  (sociologija, kultūrologija)

prof. dr. Algimantas MAČIULIS (architektūra)  

dr. Rimantas MIKNYS (istorija)    

prof. habil. dr. Rimas NORVAIŠA (matematika)  

habil. dr. Jūratė SPRINDYTĖ  (literatūra)  

prof. habil. dr. Bonifacas STUNDŽIA (baltistika, kalbotyra)    

doc. dr. Helmutas ŠABASEVIČIUS (menotyra)  

prof. dr. Jonas VAIČENONIS (karyba, istorija)

Paulius VAITKEVIČIUS (informacinės technologijos)

prof. habil. dr. Gintaras VALUŠIS (fizika)

prof. dr. Ramūnas VILPIŠAUSKAS (politologija)  

arkivyskupas emeritas Lionginas VIRBALAS (teologija) 

prof. habil. dr. Remigijus ŽALIŪNAS  (medicina)

prof. habil. dr. Rimantas ŽELVYS  (edukologija, psichologija)

prof. habil. dr. Gintautas ŽINTELIS (informacinės technologijos)

doc. dr. Judita ŽUKIENĖ  (muzikologija)

 

                      Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro Konsultacinė taryba leidybos klausimais

 

Dr. Albinas Bagdonas, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Specialiosios psichologijos laboratorijos vadovas, profesorius.

Dr. Antanas Buračas, Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas.

Dr. Ieva Burbaitė, VŠĮ „Lietuvos dailės fondas“ menotyrininkė.

Rimantas Jokimaitis, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.

 Dr. Algimantas Kasparavičius, Lietuvos istorijos instituto XX amžiaus skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas.

Dr. Irena Kruopienė, Kalbos ir kultūros instituto „Lingua Lituanica“ direktorė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė.

Dr. Aušrelė Pažėraitė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros docentė

 

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centre taip pat įkurta Darbo taryba.

Informacija atnaujinta 2019-05-09