Komisijos ir darbo grupės

                      Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro eVLE konsultacinė kolegija

 

 1. prof. dr. Alfonsas ANDRIUŠKEVIČIUS
 2. prof. habil. dr. Vincas BŪDA
 3.  prof. dr. Arūnas BUKANTIS
 4. prof. dr. Rimantas JANKAUSKAS
 5. dr. (HP) Rūta JANONIENĖ
 6. Petras KIMBRYS
 7. prof. dr. Rimvydas LAUŽIKAS
 8.  prof. dr.Algimantas MAČIULIS
 9. prof. habil. dr. Rimas NORVAIŠA
 10. prof. habil. dr. Bonifacas STUNDŽIA
 11. doc. dr. Helmutas ŠABASEVIČIUS
 12. Paulius VAITKEVIČIUS
 13. prof. habil. dr. Gintaras VALUŠIS
 14. prof. habil. dr. Remigijus ŽALIŪNAS
 15. prof. habil. dr. Gintautas ŽINTELIS
 16. doc. dr. Judita ŽUKIENĖ

 

                      Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro Konsultacinė taryba leidybos klausimais

 

 1. dr. Albinas Bagdonas, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Specialiosios psichologijos laboratorijos vadovas, profesorius
 2. dr. Ieva Burbaitė, VŠĮ „Lietuvos dailės fondas“ menotyrininkė
 3. Rimantas Jokimaitis, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
 4.  dr. Algimantas Kasparavičius, Lietuvos istorijos instituto XX amžiaus skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas
 5. dr. Irena Kruopienė, Kalbos ir kultūros instituto „Lingua Lituanica“ direktorė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė
 6. dr. Aušrelė Pažėraitė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros docentė

 

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centre taip pat įkurta Darbo taryba.

Informacija atnaujinta 2019-01-08