Solidi ir turininga knyga apie Lietuvos radijo 90-metį

Vytautas Žeimantas, Lietuvos aidas, Nr. 97, 98, 99

Knygos recenzija