Apie žodžių namus: Jakaitienė, Evalda. Leksikografija

Jakaitienė, Evalda. Leksikografija – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. –324 p.

 

Ilgą laiką lietuvių kalbotyroje stigo darbų, kuriuose būtų nagrinėjami teoriniai leksikografijos klausimai. 2005 m. pabaigoje šią spragą užpildė Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto išleista knyga Leksikografija. Jos autorė – Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros profesorė Evalda Jakaitienė. Leksikografija, pažymima Pratarmėje, – profesorės pedagoginės veiklos, mokslinio darbo ir žodynų rengimo patirties rezultatas: knyga išaugo iš bene dešimt metų  studentams skaityto kurso, leksinės semantikos tyrimų bei leksikografinės praktikos.

Šiame leidinyje pirmą kartą lietuviškai išdėstyti žodynininko darbo principai bei metodai, aiškinamos bendrosios leksikografijos kategorijos ir sąvokos, tikslai, uždaviniai, šaltiniai, aptariamos žodynų tipologijos problemos. Konkrečios leksikografijos problemos, teoriniai bei metodologiniai teiginiai neatsiejami nuo tam tikrų žodynų tipų, todėl autorė bendruosius (šiai grupei priskiriami aiškinamieji, istoriniai, tarmių, paraleliniai ir sisteminiai žodynai), specialiuosius (terminų, sinonimų ir antonimų, tarptautinių žodžių, tikrinių žodžių, frazeologizmų, pasyviosios, nenorminės leksikos ir homonimų žodynai), aspektinius (etimologiniai, žodžių junglumo ir vartosenos bei kitų rūšių žodynai), taip pat pastaruoju metu vis labiau populiarėjančius elektroninius žodynus nuosekliai aptaria atskiruose skyriuose. Čia nagrinėjami žodynų tikslai, rūšys, struktūra, atidžiau pažvelgiama, kaip tam tikros problemos sprendžiamos įvairiuose lietuvių ir kitų – daugiausia anglų, lenkų, norvegų, rusų, vokiečių – kalbų žodynuose.

Paskutiniame knygos skyriuje išdėstyti žodynų kritikos principai, duodama metodinių patarimų, kaip rašyti žodyno recenziją, kokiais kriterijais vadovautis, profesionaliai vertinant šiuos leidinius.

Knygos gale pridedama Santrauka anglų kalba ir studentams bei žodynininkams paranki Dalykinė rodyklė.

Leidėjai nurodo, kad knyga skiriama pirmiausia kaip vadovėlis filologams magistrantams ir doktorantams, taip pat kalbotyros specialistams ir visiems, „kuriems rūpi žodžio vieta žmonių gyvenime“ (7 p.). Skaitytojai ypač turėtų įvertinti autorės sugebėjimą mokslinę knygą pateikti patraukliai gana plačiai auditorijai: Leksikografijoje svarūs teoriniai ir metodologiniai teiginiai, iliustruojami gausiais įvairių tipų ir kalbų žodynų pavyzdžiais, yra išdėstyti paprastai ir aiškiai, paskaitomai ne vien šios srities specialistų.

 Mokslo Lietuva

Spausdinta 2006 m. rugsėjo 21–spalio 4 d. Mokslo Lietuvos Nr. 16(350)