Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

Jonas Bruveris

Pagaliau sulaukėme fundamentalaus leidinio apie operos ir baleto raidą Lietuvoje – Jono Bruverio parengto didžiulio albumo „Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras“. Knygą išleido Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, didelį darbą atliko leidykla „Ethmos 91“, parengusi medžiagą knygai.

Apie tokios reikšmingos knygos išleidimą pradėta kalbėti daugiau kaip prieš dvidešimt metų – rengiantis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 60-mečiui. O 1986 m. gruodį LNOBT surengė didelį koncertą, skirtą operos meno Lietuvoje 350-mečiui – juk 1636 m. rugsėjo 4 d. Valdovų rūmų teatre buvo suvaidinta opera „Il ratto di Helena“ („Elenos pagrobimas“) – pirmasis operos spektaklis Lietuvoje. Operos autorius – Jo Didenybės sekretorius Virgilio Puccitelli.

Knygos autorius – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas, kelių knygų autorius ir sudarytojas, žinomas muzikologas Jonas Bruveris atliko titanišką darbą, parengdamas ir tobulindamas šį leidinį, kurio taip laukė Lietuvos muzikinė visuomenė.

Ne juokai buvo šiai beveik 600 puslapių knygai parašyti didžiulį tekstą, atrinkti ir iššifruoti daugiau kaip 800 nuotraukų, parengti operų ir baletų premjerų chronologiją, bibliografiją bei pavardžių rodyklę. Knygoje yra ir gana plati santrauka anglų kalba.

Siekta pateikti kuo daugiau dokumentų, nuotraukų (kai kurios jų skelbiamos pirmą kartą), paminėti ne vien žymiuosius dainininkus, šokėjus, dirigentus, režisierius, dailininkus, choreografus, chorvedžius, bet ir tą daugybę (todėl labai glaustai) kitų, „mažiau žymių“ ir „nežymių“ teatro žmonių, nes ir jie yra teatro istorijos kūrėjai.

Todėl knygos autorius albumo pratarmėje gražiai padėkoja visiems, prisidėjusiems ir pagelbėjusiems savo atsiminimais ir patarimais kaupiant medžiagą bei rengiant šį reikšmingą leidinį – albumą „Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras“.

Šios gausiai iliustruotos knygos skaitytojų akyse atsiskleis gausybės atlikėjų – operos dainininkų bei baleto šokėjų – ir kitų teatro žmonių gyvenimai ir nuostabios kūrybinės veiklos akimirkos.

 

Vidutis Bakas

„7 meno dienos“