Naujas dvitomis žodynas vokiečių kalbos mylėtojams

Šiais metais Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas vokiečių kalbos mylėtojus nudžiugino nauju solidžiu leidiniu – Didžiuoju vokiečių-lietuvių kalbos žodynu (Das grobe deutsch-litauische Wörterbuch). Tai pats naujausias ir išsamiausias Lietuvoje išleistas vokiečių – lietuvių kalbų žodynas. Jis apima apie 100 tūkst. žodžių. Pirmąjį žodyno tomą parengė žymusis vokiečių-lietuvių kalbų žodyninkas Juozas Algirdas Križinauskas (jau amžinąjį atilsį) – daugelio lietuvių-vokiečių ir vokiečių-lietuvių kalbų žodynų rengėjas, knygelių norintiems išmokti vokiečių kalbos autorius. Antrąjį – J. A. Križinauskas ir Stasys Smagurauskas. Tobulinti žodyną padėjo germanistai iš Vokietijos prof. dr. Raineris Eckertas, dr. Emilija Hemmerling ir dr. Elvyra Bukevičiūtė. Spaudai žodyną parengė leidykla TEV.

Iki Didžiojo vokiečių-lietuvių kalbos žodyno pasirodymo galėjome naudotis taip pat J. A. Križinausko ir S. Smagurausko parengtu ir 2004 m. Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto išleistu Vokiečių-lietuvių kalbos žodynu, tačiau jis nebuvo toks išsamus. Naujajame žodyne pateikiama greitai kintanti dabartinės vokiečių kalbos leksika, įvairūs mokslo ir technikos terminai, vartojami populiariojoje mokslinėje literatūroje ir periodinėje spaudoje. Žodyno vartotojas čia ras nemažai frazeologizmų, patarlių ir priežodžių, šnekamosios kalbos bei pasenusių žodžių, dialektizmų, sutinkamų vokiečių kalba rašančių rašytojų kūriniuose; neologizmų, pasitaikančių šių dienų publikacijose ir periodikoje. Žodynas praturtintas naujausia leksika, angliškais žodžiais, kurie ypač sparčiai skinasi kelią į vokiečių kalbą, angliškais terminais. Čia rasime ir naujausių informatikos, ekonomikos, teisės terminų. Išsamiai aptariamos žodžių reikšmės, pateikiama sinonimų, be kurių kartais sunku apsieiti verčiant tekstą. Iliustraciniai pavyzdžiai padeda geriau suprasti žodžių reikšmes, jų vartoseną. Naudojantis žodynu galima skaityti grožinę literatūrą, publicistinę ir populiariąją mokslinę literatūrą.

Didžiausia šio leidinio naujovė, palyginti su ankstesniais Lietuvoje išleistais vokiečių-lietuvių kalbų žodynais, tai, kad jis parengtas vadovaujantis naująja pernai įdiegta vokiečių kalbos rašyba. S. Smagurausko teigimu, dabar skaitytojui daug lengviau surasti reikiamą žodį ar frazę – jie išskirti šriftu.

Žodyną sudaro du tomai: pirmasis apima raides A–K, antrasis – L–Ž. Abu tomus sudaro po 635 puslapius. Pirmojo tomo pradžioje pateikiami žodyno leksikografiniai šaltiniai, vokiškų, lotyniškų ir lietuviškų trumpinių sąrašas, išaiškinta Žodyno sandara, aptarta pagrindinių gramatinių kategorijų vartosena. Antrojo tomo pabaigoje pateiktas labai išsamus dažniau vartojamų vokiškų santrumpų sąrašas. Šiame sąraše, kaip ir pačiame žodyne, atsisakyta sovietizmų, jau iš vartosenos pasitraukusių sąvokų, pavadinimų. Taip pat pateikiama stipriųjų ir netaisyklingųjų veiksmažodžių asmenavimo lentelė, kurioje išskirtos pasenusios ir mažiau vartojamos formos.

Tai parankinis žodynas ir aukštesniųjų klasių moksleiviams, ir vokiečių literatūros mėgėjams, ir vertėjams.

 

Mokslo Lietuva

Spausdinta 2006 m. rugsėjo 21–spalio 4 d. Mokslo Lietuvos Nr. 16(350), 14 p.