Kuranas apie...tikėjimą ir žmonių santykius. Apie bendravimą su nemusulmonais

Nors Kuranas – islamo Šventraštis, jame gana daug dėmesio skiriama kitų religijų atstovų ir musulmonų bendravimui aptarti. Kaip minėta anksčiau, jis tikrais tikinčiaisiais skelbia tik musulmonus, o nemusulmonus įvardija kaip netikėlius (arab. kufar, kafirūn). Tačiau į šią kategoriją patenkantys dalinami į stabmeldžius (arab. mušrikūn) ir Knygos šeimą / žmones (arab. ahl al-kitab). Stabmeldžiams islamo Šventraštyje priskiriami visų pirma arabai pagonys, Muchamado bendraamžiai, nors techniškai šiam porūšiui priskirtini visų kada nors egzistavusių politeistinių tikėjimų atstovai...

Plačiau >>>