Kun. dr. Vilius Sikorskas. Sakralinės muzikos takais

2013-01-16 Rubrikose: Sankirtos  Kultūra » Komentarai ir pokalbiai 

 

Bernardinai.lt skaitytojams siūlome susipažinti su kunigo V. Sikorsko sakralinės muzikos apžvalga Bažnyčios istorijoje, kuri publikuojama filmo Uolų medus (Ps 80,17). Sakralinės muzikos takais“ knygelėje.

Mūsų bažnyčių skliautai, net ir pirmųjų krikščionių vadinamųjų namų bažnyčių sienos, tarp kurių įtikėjusieji meldėsi, nuo seniausių laikų mena ir muzikos garsais skleidžia tikinčiųjų Dievo šlovinimo, padėkos, prašymo ir atsiprašymo aktus. Giesmė yra vienas pagrindinių liturgijos komponentų. Ji išreiškia dalyvaujančiųjų tikėjimą ir pamaldumą. Tai aktas, kuris pačią liturgiją daro it giesmę ir leidžia giliau išgyventi Viešpaties kančios, mirties ir prisikėlimo paslaptis bei išreikšti mūsų su Juo ir vienų su kitais suartėjimo didžiąją realybę. Giesmė yra skirta liturgijos tarnystei: giedant turi būti meldžiamasi. Krikščioniškųjų konfesijų liturgijos ir liturginės muzikos ištakos siekia pirmuosius amžius.

Plačiau:

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-01-18-kun-dr-vilius-sikorskas-sakralines-muzikos-takais/93527