William Urban. Žalgiris ir kas po jo

Nuoširdžiai džiaugiamės knygos Žalgiris ir kas po jo pasirodymu lietuvių kalba. Priimkite Lituanistikos tyrimo ir studijų centro bei visos lietuviškosios visuomenės sveikinimus šia proga. Knyga tikrai labai gražiai išleista.

Iš Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (Čikaga) 2004-03-08 laiško Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutui

 

W. Urbano ir Lituanistikos tyrimų ir studijų centro darbai pripažinti Lietuvoje

(pagal leid. Archyvų žinios, 2004 02 11)

Naujos knygos pasirodymas visada džiugina, ypač jeigu ta knyga yra susijusi su Lietuva, jos istorija ar kultūra. Dar smagiau, kad Lietuvą ar jos istoriją tyrinėja ne tik lietuviai, bet ja domisi ir nelietuvių kilmės istorikai. Vienas iš tokių yra profesorius dr. Williamas Urbanas, jau daugiau kaip 20 metų bendradarbiaujantis su Lituanistikos tyrimo ir studijų centru ir dr. R. Vitu bei prof. dr. J. Račkausku. Šio Monmoutho koledžo (Ilinojaus valst.) profesoriaus knygos The Baltic Crusade, The Prussian Crusade, The Livonian Rhymed Chronicle (išl. su J. Smith), The Independence of the Baltic States (išl. su Demm, Noel), The Samogitian Crusade, Tannenberg and After ir kitos, išleistos Lituanistikos tyrimo ir studijų centro, sulaukė didelio Lietuvos ir užsienio istorikų dėmesio.

Williamas Urbanas yra Monmoutho koledžo (Iinojaus valst.) istorijos ir tarptautinių studijų profesorius. Daktaro laipsnį gavo 1967 m. Teksaso universitete, vėliau tobulinosi Hamburgo universitete, dėstė Kanzaso universitete, Italijos, buv. Jugoslavijos ir Čekijos universitetuose. Už savo darbus yra gavęs Fulbrighto premiją, taip pat jam paskirtas pirmasis Burlington Northern Foundation Faculty apdovanojimas už puikų dėstymą. Nuo 1991 iki 1994 m. buvo žurnalo Journal of the Baltic Studies redaktorius. Medžiagą savo knygoms rinko Vokietijos ir kitų Europos šalių archyvuose.

Lietuvos kultūros ministerija, Lietuvos istorijos institutas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, susipažinę su W. Urbano knyga Tannenberg and After, pripažino jos istorinę vertę ir nutarė, kad Lietuvos skaitytojams ji taip pat be galo reikalinga. Autorius buvo įvertintas kaip labai objektyviai ir sisemingai pateikiantis visą lietuvių ir kryžiuočių kovų istoriją, be būdingo lenkų istorikams šališkumo ir per didelio vienos pusės sureikšminimo.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas susirašinėja su W. Urbanu ir Lituanistikos tyrimo ir studijų centru, planuodami išleisti dar tris jo papildytas ir pataisytas knygas: The Samogitian Crusade, The Baltic Crusade, The Livonian Crusade. Šių knygų leidimas bus vienas iš projektų, skirtų Lietuvos valstybės tūkstantmečiui.

Grįžtant prie knygos Tannenberg and After reikia pasakyti, kad Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas ją pirmąją versti pasirinko neatsitiktinai. Vien Lituanistikos tyrimo ir studijų centras jau išleido tris laidas. Šia knyga labai domisi užsienio mokslininkai. Lituanistikos tyrimo ir studijų centras nuolat gauna užsakymų iš Švedijos, Vokietijos, Norvegijos, Japonijos, Tailando. JAV istorikai (U. S. Commission on Military History) šią knygą pripažino vienu iš 30 geriausių istorijos veikalų ir įtraukė į populiariausių knygų sąrašą.