Spalio 25 dieną, eidamas aštuoniasdešimtuosius metus, nuo sunkios ligos mirė filologas, vertėjas, vienas iškiliausių enciklopedininkų, didelės erudicijos, plačių interesų žmogus Bronislovas Kurkulis.

Ir meilė duonoj, ir gėlė balse.

Kiek atiduodi – tiek tavęs ir lieka.

Tai kas gi tu buvai – ar kūnas ar dvasia?

Lyg jau buvai. O gal dar būsi?.....

 

                 (pagal Justiną Marcinkevičių)

 

 

Kalbant apie mirusįjį neretai pasakoma šviesaus atminimo ir dažnai suvokiama kaip įprasta formuluotė. Tačiau Bronius Kurkulis (1934–2013) buvo vienas iškiliausių enciklopedininkų, didelės erudicijos, plačių interesų žmogus, kuris gebėjo nuteikti produktyviam ir atsakingam darbui. Kaip vadovas (1968–70 Mažosios lietuviškosios enciklopedijos vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, 1970–92 Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos atsakingasis sekretorius) jis išsiskyrė kolegišku, neformaliu požiūriu į darbuotojus, nuoširdžiu dėmesiu kiekvienam žmogui. Turėjo puikų humoro jausmą, padėdavusį išsklaidyti įtampą, kurios enciklopedijos darbe netrūkdavo. Būdamas greitos reakcijos ir karštoko temperamento, kartais galėjo ir griežčiau pabarti, bet jei tik buvo proga – pasidžiaugdavo sėkme. Jau pasitraukęs iš aktyvaus darbo jis ir toliau domėjosi, kaip sekasi buvusiems bendradarbiams, juos sutikęs būtinai pakalbindavo. Tai buvo žmogus, su kuriuo pabendravus iš tiesų prašviesėdavo nuotaika.Turėdamas ilgametės patirties, rūpinosi lietuvių kalbos vartosena kartografiniuose leidiniuose (jau dirbo Almos litteros leidykloje), o pradėjus rengti Pasaulio vietovardžių žodyno koncepciją, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos siūlymu, mielai įsitraukė į leidinio Redakcinės tarybos darbą ir dirbo, kol galėjo, padėdavo draugiškais patarimais, skaitė rengiamus vardynus ir tekstus. Enciklopedijos ir žodyno rengėjų širdyse išliks šviesus jo atminimas.

 

Atsisveikinimas su velioniu spalio 30 d., trečiadienį, nuo 11 iki 16 val. Vilniaus laidojimo rūmuose (Olandų g. 22). Urna pašarvota 2 salėje. Velionio šeima prašo nenešti vainikų ir gėlių puokščių, tik vieną du žiedus.