Rugsėjo 10 d. Vilniaus rotušėje MELI pristatė pirmąjį enciklopedijos LIETUVA tomą

Renginyje pristatytas enciklopedijos LIETUVA I tomas ir kiti Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto leidiniai – šakinės enciklopedijos, knygų serija mokiniams Lietuva, mokslo leidiniai ir žodynai, kiti leidybos projektai.

 

Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas, Visuotinės lietuvių enciklopedijos Mokslinės redakcinės tarybos narys Česlovas Juršėnas, LIETUVOS I tomo globėjas Kovo 11-osios Akto signataras dr. Bronislovas Lubys, kitų leidinių autoriai, Lietuvos mokslų akademijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Lietuvių kalbos instituto, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto leidinių informaciniai rėmėjai.

 

Koncertavo Eugenijaus Vedecko vadovaujamas Karoliniškių muzikos mokyklos bigbendas.