Prisiminkime Lietuvos didvyrius!

Šiemet šalis švenčia Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimą. Miestuose ir miesteliuose rengiami įvairūs kultūriniai renginiai, kuriais siekiama pagerbti Lietuvą, kaip savitą istoriją ir kultūrą turinčią, tautiškumą ugdančią šalį.

 

Ką tik išleistas leidinys 100 iškiliausių Lietuvos žmonių taip pat skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti.

 

Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas drauge su Lietuvos mokslų akademija iš daugiau kaip 300 kandidatų (buvo siūlomi tik mirusieji) atrinko šimtą žymiausių ir labiausiai Lietuvai nusipelniusių asmenų biografijų. Leidinyje aprašomų asmenų šimtuką sudaro tūkstantmečio įvairių epochų asmenybės nuo XIII iki XX amžiaus. Tarp atrinktųjų yra Lietuvos valstybės veikėjai pradedant Lietuvos karaliumi Mindaugu, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiaisiais kuni­gaikščiais ir baigiant Lietuvos Respublikos prezidentais, taip pat žymiausi visuomenės, Bažnyčios veikėjai, mokslininkai, menininkai, savo veikla ar kūryba labiausiai nusipelnę Lietuvai ir garsinę jos vardą pasaulyje.

 

Kiekvienam aprašomam asmeniui skirti du leidinio puslapiai: viename puslapyje pateikiama trumpa biografija, veiklos, kūrybos apibūdinimas, nuopelnai Lietuvos valstybei, indėlis į Lietuvos ir pasaulio kultūrą, mokslą, meną, kitame – aprašomo asmens nuotraukos ir su juo susijusios iliustracijos (gyvenimo ir veiklos vietų, kūrinių, atminimo įamžinimo ir kitos nuotraukos). Kiekviena biografija pateikiama ir iliustruojama skirtingai, taip siekiama perteikti epochos, kurioje gyveno aprašomas asmuo, dvasią ir nuotaiką.

 

Nors renkant labiausiai nusipelniusių Lietuvai asmenų šimtuką vadovautasi akademiniais kriterijais, originalus ir turtingas iliustracijomis leidinys neabejotinai pritrauks skaitytojų dėmesį. Juo siekiama ne tik pirmą kartą vienoje knygoje populiariai pristatyti žymiausius praeities veikėjus, bet ir per jų biografijas išryškinti esminius Lietuvos istorijos, visuomenės, kultūros raidos momentus.

 

100 iškiliausių Lietuvos žmonių  – vertinga dovana Jums ir Jūsų artimiesiems.