Mokymai asmens duomenų apsaugos klausimais

Birželio 12 dieną Mokslo ir enciklipedijų leidybos centre vyko mokymai asmens duomenų apsaugos klausimais.
Mokymus vedė įmonės Veritas Bona atstovė. Susitkimo metu specialistė išdėstė fizinių asmenų, taip pat ir darbuotojų teises į asmens duomenų apsaugą, aplinkybes, kaip ir kokius duomenis gali rinkti darbdavys, kam tuos duomenis naudoja, kaip užtikrinama duomenų apsauga.

Dėmesys taip pat skirtas informacinių technologijų apsaugai (kompiuterio, kaip darbo priemonės), išdėstyti autorinių licencinių sutarčių sudarymo momentai (kokie duomenys privalomi, o kokie - ne), darbo pretendentų CV kaupimas bei saugojimas, kolegų privatumo gerbimas, kas yra jautrūs duomenys ir kiti klausimai.