MELC atstovai dalyvavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje

Liepos 23 d. MELC direktorius Rimantas Kareckas ir „Gimtosios kalbos“ žurnalo red. grupės vedėja vyr. redaktorė
Rita Urnėžiūtė dalyvavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdyje.
Kalbėta apie „Gimtosios kalbos“ žurnalo leidybos reikalus, diskutuota dėl 2020 m. žurnalo turinio koncepcijos,
aptartos leidinio sklaidos galimybės.