Liūdime netekę prof. habil. dr. Antano Tylos

Liūdime netekę istoriko, visuomenės veikėjo, ilgamečio Visuotinės lietuvių enciklopedijos Mokslinės redakcinės tarybos nario, akademiko prof. habil. dr. Antano Tylos.

Nuoširdi užuojauta artimiesiems ir kolegoms.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras