Liūdime netekę kalbininko prof. habil. dr. Zigmo Zinkevičiaus

Drauge su artimaisiais, mokiniais ir kolegomis liūdime netekę kalbininko, ilgamečio MELI tarybos pirmininko,
akademiko prof. habil. dr. Zigmo Zinkevičiaus.