Lietuvos žemės ūkio universitete rengiama mokslinė konferencija skirta „Žemės ūkio enciklopedijai“

Spalio 29 d. Lietuvos žemės ūkio universitete  (Akademija, Kauno r.) rengiama mokslinė konferencija „Žemės ūkio mokslinės informacijos naujienos“, skirta „Žemės ūkio enciklopedijai“.

 

PROGRAMA

 

13.30–14.00  Dalyvių registracija

 

14.00–14.20  Įžangos žodis

ŽŪE MRT pirmininkai

LŽŪU rektorius prof. habil. dr. R. Deltuvas,

LŽŪU prorektorius, LMA ŽŪMMS pirmininkas prof. habil. dr. A. Kusta,

MELI direktorius R. Kareckas

 

14.20–14.35  Nuo idėjos iki enciklopedijos tritomio

ŽŪE MRT pirmininko pavaduotojas, ŽŪU prof. habil. dr. A. Motuzas

 

14.35–15.00  Agronomijos mokslai enciklopedijoje

ŽŪE MRT narys, LŽI direktorius prof. habil. dr. Z. Dabkevičius,

mokslinis konsultantas prof. habil. dr. J. Petrulis

 

15.00–15.15  Gyvulininkystės mokslai enciklopedijoje

ŽŪE MRT narys, LVA rektorius prof. habil. dr. H. Žilinskas,

mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Č. Jukna

 

15.15–15.30  Miškininkystės mokslai enciklopedijoje

ŽŪE MRT narys, LMI direktorius prof. habil. dr. R. Ozolinčius,

mokslinis konsultantas LŽŪU prof. habil. dr. E. Riepšas

 

15.30–15.45  Vandens ūkio ir žemėtvarkos mokslai enciklopedijoje

ŽŪE MRT narys, LŽŪU VŪI direktoriaus pavaduotojas dr. V. Morkūnas,

mokslinis konsultantas LŽŪU doc. dr. B. Ruplys

 

15.45–16.00  Žemės ūkio inžinerijos mokslai enciklopedijoje

ŽŪE MRT narys, LŽŪU ŽŪII direktoriaus pavaduotojas dr. A. Dravininkas,

mokslinis konsultantas LŽŪU doc. dr. K. Giedra

 

16.00–16.15  Ekonomikos mokslai enciklopedijoje

LŽŪU prorektorius doc. dr. J. Čaplikas

 

16.15–16.30  Žemės ūkio mokslo ir studijų institucijos, jų mokslininkai enciklopedijoje

 ŽŪE mokslinis konsultantas, LŽŪU prof. (HP) S. Juknevičius

 

16.30–17.30  Diskusijos