Kokių naujų terminų įdėta į antrąjį Fizikos terminų žodyno leidimą?

Kokių naujų fizikos terminų įdėta į antrąjį Fizikos terminų žodyno leidimą? Apie tai lapkričio 28 d. Mykolo Romerio universitete vykusioje konferencijoje Specialybės kalba: terminija ir studijos kalbėjo vienas iš šio žodyno autorių doc. dr. Vytautas Valiukėnas. Skelbiame šio pranešimo tekstą:

 

PRANEŠIMAS