Įvyko pirmasis skaitmeninės „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ Konsultacinės kolegijos posėdis

Vasario 27 dieną Mokslo ir enciklopedijų leidybos centre įvyko pirmasis skaitmeninės „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ Konsultacinės kolegijos posėdis.

Dalyvavo Kolegijos nariai: prof. habil. dr. Vincas Būda, prof. dr. Arūnas Bukantis,  dr. (HP) Rūta Janonienė, prof. dr. Algimantas Mačiulis, dr. Rimantas Miknys, prof. habil. dr. Rimas Norvaiša, habil. dr. Jūratė Sprindytė, prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia, prof. habil. dr. Rimantas Želvys.   

Kolegijos nariams buvo pristatytas puslapis www.vle.lt, papasakota apie  VLE skaitmeninimo eigą, atliktas, vykdomas ir planuojamas internetinės enciklopedijos plėtros veiklas.

Diskutuota apie Konsultacinės kolegijos funkcijas ir vaidmenį, jos veiklos organizavimo formas. Nutarta parengti Kolegijos nuostatus ir dabartinę jos sudėtį teikti patvirtinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Kitame posėdyje numatyta išrinkti Kolegijos pirmininką ir sekretorių.