Iš konferencijos „Žemės ūkio mokslinės informacijos naujienos“

Įspūdžiai iš spalio 29 d. vykusios mokslinės konferencijos „Žemės ūkio mokslinės informacijos naujienos“ (fot. Virginija Valuckienė)

 

Lietuvos žemės ūkio universitete pradedama mokslinė konferencija „Žemės ūkio mokslinės informacijos naujienos“, skirta „Žemės ūkio enciklopedijai“

ŽŪE Mokslinės redakcinės tarybos pirmininkai prof. habil. dr. Albinas Kusta ir LŽŪU rektorius prof. habil dr. Romualdas Deltuvas

Lietuvos MA narys ekspertas ŽŪE Mokslinės redakcinės tarybos pirmininko pavaduotojas prof. habil. dr. Algirdas Motuzas, LŽŪU kancleris doc. dr. Algimantas Patašius, Lietuvos MA narys korespondentas prof. habil. dr. Albinas Kusta, prof. habil dr. Romualdas Deltuvas

ŽŪE sodininkystės mokslinis konsultantas LŽŪU Agronomijos fakulteto dekanas, Sodininkystės ir daržininkystės katedros doc. dr. Viktoras Pranckietis, MELI direktoriaus pavaduotojas redakciniams darbams Antanas Račis, MELI direktorius Rimantas Kareckas, ŽŪE atsakingasis redaktorius Romualdas Simonaitis

Kalba Romualdas Simonaitis (dešinėje – MELI Biologijos ir medicinos mokslų redakcijos mokslinė redaktorė Teresa Timoškienė, ŽŪE pievininkystės konsultantas LŽŪU Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros doc. dr. Evaldas Klimas ir ŽŪE augalininkystės mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Juvencijus Petrulis)

Padėkos enciklopedijos rengėjams