Dieveniškių krašto bibliotekos pasidalijo vasarą vykusios akcijos dalyvių surinktas knygas

http://www.dieveniskiutvm.lt/index.php/kulturos-klubas/2-uncategorised/263

Šių metų vasarą Lietuvių kalbos draugija kartu su Lietuvių kalbos institutu, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Kalbos praktikos centru Lingua Lituanica ir Mokslo ir enciklopedijų leidybos centru buvo surengusi akciją „Knygos Dieveniškių krašto mokiniams“.
Džiaugiamės, kad akcijos dalyvių padovanotos knygos rado vietą Dieveniškių krašto bibliotekose.
Linkime malonaus skaitymo!