Akimirkos iš renginio Vilniaus rotušėje

Eugenijaus Vedecko vadovaujamas Karoliniškių muzikos mokyklos bigbendas

LR Seimo pirmininkas, VLE MRT narys Česlovas Juršėnas, Mokslinių leidinių ir žodynų redakcijos vedėja Virginija Bogušienė, MELI direktorius Rimantas Kareckas

VLE MRT valdybos pirmininkas prof. Stasys Vaitekūnas, MELI direktorius Rimantas Kareckas

Muzikos enciklopedijos rengimo grupės vadovė Birutė Žalalienė

Žemės ūkio enciklopedijos MRT narys prof. Algirdas Motuzas, MELI direktorius Rimantas Kareckas, Geografijos ir geologijos redakcijos mokslinė redaktorė Aušra Pakalkaitė

Lietuvos gegorafų draugijos prezidentas Ričardas Baubinas

Institutui teikia Kazio Pakšto medalį

ŠMM valstybės sekretorius Dainius Numgaudis, akademikas Zigmas Zinkevičius,

p. Česlovas Juršėnas

Kiti vakaro dalyviai...