Akimirkos iš A. Eidinto knygos pristatymo

Akimirkos iš A. Eidinto knygos Pūga prie Mėmelio.Atvadavimo saga pristatymo Pagėgių savivaldybės viešojojo bibiotekoje sausio 20 d.
Nuotraukų autorė Asta Andrulienė, Pagėgiai


Leidinio autorius prof. A. Eidintas, Tauragės visuomenės veikėjas E. Šaltis, leidyklos atstovė I. Stankevičienė,
Bibliotekos direktoriaus pavaduotoja R. Vaitkuvienė.
Koncertuoja Vilniaus Mokytojų namų žemaičių folkloro ansamblis TYKLĖ.


\


Sigitas Šamborskis su knygos autoriumi


Bibliotekos kolektyvas su svečiais