Alfonsui Eidintui Kelmės Garbės piliečio vardas

Kovo 11 dieną Kelmė Garbės piliečio vardą suteikė šešiems asmenims, tarp jų ir habilituotui istorijos mokslų daktarui, 26 knygų autoriui Alfonsui Eidintui. Garbės piliečio kan­di­da­tū­rą pa­siū­lė Vai­gu­vos se­niū­ni­ja, kai­mo bend­ruo­me­nė ir Vla­do Šim­kaus pa­grin­di­nė mo­kyk­la.

Nuoširdžiausiai sveikiname autorių!

Skaitykite plačiau >>>