0
Aprašymas

Visuotinės lietuvių enciklopedijos XX tome skelbiami iliustruoti straipsniai apie pasaulio valstybes: Rytų Timorą, Ruandą, Rumuniją, Rusiją, Saliamono Salas, Salvadorą, jų geografiją, istoriją, kultūrą, svarbiausias institucijas ir organizacijas. Išsamiai rašoma apie pasaulio miestus: Rijadą, Rijeką, Rio de Žaneirą, Roskilę, Rostoką, Rostovo miestą ir sritį, Riazanės miestą ir sritį, Roterdamą, Ruaną, Salerną, Salonikus, San Salvadorą ir kt. Plačiai aprašoma Latvijos sostinė Ryga, jos įmonės ir organizacijos, atspindima Rygos lietuvių istorija.

Pateikiama iliustruotų straipsnių apie Lietuvos miestus, miestelius ir gyvenvietes: Rietavą, Rykantus, Rokiškį, Rozalimą, Rudaminą, Ruklą, Rumšiškes, Rusnę, Salaką, Salantus, Saldutiškį ir kt.

Atspindimi reikšmingi Europos ir pasaulio istorijos įvykiai ir laikotarpiai: senovės Roma, Rytų Karpatų operacija per II pasaulinį karą, Rytų Prūsijos operacija per I pasaulinį karą, Sent Olbanso mūšiai, Sąjungininkų koalicija II pasauliniame kare.

Tradiciškai daug vietos skiriama Lietuvos ir baltų žemių istorijai (Rytų Prūsija ir rytprūsiečiai, Salaspilio mūšis, Salų kautynės) naujausių laikų istorijai (Sąjūdis).

Įdėta straipsnių apie valdovus ir didikus. Aprašomi Anglijos karaliai Ričardai, Bizantijos imperatoriai ir Rusios kunigaikščiai Romanai, Rusios valdovų Riurikaičių dinastija, bajorų Römerių giminė, LDK didikų Sakavičių giminė.

Atspindimi lietuvių etnografijos bruožai (riešinės, rogės, ritinis ir kt.).

Tome taip pat skelbiami straipsnių ciklai apie riebalus, rinkimus, rinką ir rinkodarą, riterius, robotus, rokoką, romaninį stilių, romantizmą.

Atskirais straipsniais aprašomi pasaulio ir Lietuvos mokslininkai ir menininkai: rusų režisierius Eldaras Riazanovas, anglų rašytojas Samuelis Richardsonas (Ričardsonas), prancūzų kardinolas de Richelieu (Rišeljė), vokiečių matematikas Bernhardas Riemannas (Rymanas), austrų rašytojas Raineris Marija Rilkė, prancūzų poetas Arthuras Rimbaud (Artiūras Rimbo), rusų kompozitorius Nikolajus Rimskis-Korsakovas, italų rašytojas Giannis Rodaris, vokiečių fizikas Wilhelmas Conradas Röntgenas (Vilhelmas Konradas Rentgenas), italų kompozitorius Gioacchino Rossinis (Džioakinas Rosinis), flamandų dailininkas Peteris Paulius Rubensas, Didžiosios Britanijos fizikas ir chemikas Ernestas Rutherfordas (Rezerfordas), lietuvių raštijos darbininkai Rėzos ir Ruigiai, dirigentas Gintaras Rinkevičius, pianistė Mūza Rubackytė, agronomas Viktoras Ruokis, diktorė Dana Rutkutė, kunigas rašytojas Adolfas Sabaliauskas (Žalia Rūta) ir kt.

Šio tomo p. 719–808 skelbiami I–XX tomų papildymai.

Parašykite atsiliepimą

Naujos Knygos