0
Aprašymas

Visuotinės lietuvių enciklopedijos XVIII tome skelbiami iliustruoti straipsniai apie pasaulio valstybes: Peru, Pietų Afrikos Respubliką, Portugaliją, Prancūziją, jų geografiją, istoriją, kultūrą, svarbiausias institucijas ir organizacijas. Išsamiai rašoma apie Pietų Amerikos žemyną, Pietų Azijos gamtinį regioną ir kitus geografinius objektus. Skelbiama straipsnių apie pasaulio miestus: Finiksą (JAV), Pirėją (Graikija), Pizą (Italija), Pnompenį (Kambodža), Podolės Kamenecą ir Poltavą (Ukraina), Polocką (Baltarusija), Poznanę (Lenkija), Prahą (Čekija) ir kt., administracines teritorijas: Permės miestą ir kraštą (Rusija), Pietų Dakotos ir Pietų Karolinos valstijas (JAV), Pjemonto sritį (Italija) ir kt. Pateikiama iliustruotų straipsnių apie Lietuvos miestus, miestelius ir gyvenvietes (Perloją, Pilviškius, Pivašiūnus, Platelius, Plungės miestą ir savivaldybę ir kt.).

Atspindimi reikšmingi Europos ir pasaulio istorijos įvykiai ir laikotarpiai: Pontas (Ponto karalystė) (IV–I a. pr. Kr.), Poltavos mūšis (1709), Prancūzijos revoliucija (1789–1799), Prancūzijos Liepos revoliucija (1830), Persijos–Rusijos karai (XVIII–XIX a.), Pirmasis pasaulinis karas (1914–1918), Prancūzijos kampanija (1940), Persijos įlankos karas (1991) ir kt. Tradiciškai daug vietos skiriama Lietuvos istorijai, pateikiama išsamios informacijos apie pasipriešinimą sovietų okupantams (Pietų Lietuvos partizanų sritis, Pilėnų tėvūnija, pogrindinė spauda, Permės lageriai, biografiniai straipsniai apie Viktorą Petkų, Ireną Petkutę, Petrą Plumpą, Popierų šeimą ir kt.).

Įdėta straipsnių apie valdovus ir didikus – popiežius, turėjusius Pijaus vardą, valdovus, turėjusius Petro, Pilypo, Pranciškaus vardus, Lenkijos valdovų Piastų dinastiją, Livonijos, Lenkijos ir Lietuvos didikų Platerių (Pliaterių) giminę, LDK didikus Pociejus.

Tome taip pat rašoma apie petrologiją, pieną ir pienininkystę, pievas ir pievininkystę, pilietybę ir pilietiškumą, pilis, piliakalnius ir pilkapius, pinigus ir pinigų politiką, pirometalurgiją ir pirometriją, planus ir planavimą, plazmą ir plazmines technologijas, poliarizaciją, policiją, poligrafiją, polimerus, politiką, Katalikų bažnyčios ir Vatikano valstybės vadovus popiežius, pramonę, skelbiami gausiai iliustruoti straipsniai apie portretą ir plakatą.

Atskirais straipsniais aprašomi pasaulio ir Lietuvos mokslininkai ir menininkai: senovės graikų filosofas ir matematikas Pitagoras, senovės graikų filosofas Platonas, rašytojai Charles‘is Perrault (Šarlis Pero), Haroldas Pinteris, Luigis Pirandello‘as (Luidžis Pirandelas), dailininkai  Pablo‘as Picassas (Pablas Pikasas) ir Niko Pirosmanašvilis, psichologas Jeanas Piaget (Žanas Pjažė), psichiatras Philippe‘as Pinelis (Filipas Pinelis), fizikas Maxas Planckas (Maksas Plankas), astronomas Martynas Počobutas, rašytoja ir visuomenės veikėja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Vasario 16-osios akto signataras Alfonsas Petrulis, muzikai Kipras ir Mikas Petrauskai, dailininkai Viktoras Petravičius ir Algirdas Petrulis, aktorius Pranas Piaulokas ir kt.

Parašykite atsiliepimą