0
Aprašymas

Visuotinės lietuvių enciklopedijos XVI tome skelbiami išsamūs iliustruoti straipsniai apie pasaulio valstybes: Namibiją, Naująją Zelandiją, Nauru, Nepalą, Nigeriją, Nigerį, Nikaragvą, Norvegiją, Olandiją, Omaną, jų geografiją, istoriją, kultūrą, svarbiausias institucijas ir organizacijas. Aprašomos tautos: nanajai, nandžiai, nasiai, navachai, nencai, nivchai, norvegai, nutkai ir kt. Skelbiama straipsnių apie pasaulio miestus (Nairobį, Nandzingą, Nantą, Naująjį Orleaną, Nazaretą, Neapolį, Nicą, Naugarduką, Nesvyžių, Niujorką, Niurnbergą, Novosibirską, Odensę, Odesą, Oksfordą ir kt.), Lietuvos miestus, miestelius ir gyvenvietes (Naująją Akmenę, Naujamiestį, Nemakščius, Nemenčinę, Nemunaitį, Nemunėlio Radviliškį, Neringą, Nevarėnus, Obelius ir kt.), pasaulio ir Lietuvos upes (Nilą, Obę, Oką, Nemuną, Nerį, Nevėžį, Novą ir kt.).

Atskirais straipsniais aprašomi politikos ir visuomenės veikėjai, mokslininkai, menininkai: Prancūzijos imperatoriai Napoleonai, Džavaharlalas Nerus, Ričardas Niksonas (Richard Nixon), švedų filantropų Nobelių giminė (taip pat skelbiamas 1901–2009 m. Nobelio premijos lauretų sąrašas), Izaokas Niutonas (Isaac Newton), Frydrichas Nyčė (Friedrich Nietzsche), Fritjofas Nansenas, poetas Navoji, Vaclavas Nižinskis, Rudolfas Nurejevas, Žakas Ofenbachas (Jacques Offenbach), istorikas Teodoras Narbutas ir kt. Yra straipsnių apie tarptautines organizacijas: NATO, NBA, OAPEC ir kt.

Daug vietos skiriama pasaulio ir Lietuvos istorijai. Skelbiami straipsniai apie Napoleono karus, Nenugalimąją armadą, Normandijos operaciją, normanų užkariavimus ir kt. Aprašomos LDK didikų giminės (Narimantaičiai, Nemiravičiai, Oginskiai), skelbiami išsamūs straipsniai apie Lietuvos nepriklausomybės karą, Noimano ir Zaso bylą, Nemerkiemio žudynes, rašoma apie pasipriešinimą okupaciniam režimui (partizanus Niną Nausėdaitę, Vaclovą Navicką, Zigmą Neciunską, Bronių Neverdauską, partizanų Neifaltų šeimą, lietuvių kalinių organizaciją „Norilsko vyčiai“ ir kt.). Atspindimas Lietuvos etnografinis ir istorinis paveldas (straipsniai apie naktigonę, naktipiečius, nuometą ir kt.).

Tome taip pat skelbiami straipsnių ciklai apie natrį ir jo junginius, nanotechnologiją, neutronus ir neutronų fiziką, nuotekas ir jų valymą, nedarbą, nekilnojamąjį turtą, nusikalstamą veiką, rašoma apie odos pramonę, olimpines žaidynes ir kt. Gausu medicinos straipsnių – apie navikus, nefrologiją, neurologiją, narkomaniją ir kt..

Skelbiama iliustruotų straipsnių apie meno kryptis ir stilius: neobaroką, neogotiką, neoklasicizmą, neorealizmą ir kt.

Gausu informatyvių straipsnių iš religijų istorijos ir teologijos: Nikėjos susirinkimai, Nikono reforma, naujieji religiniai judėjimai, neoprotestantizmas, nereliginė krikščionybė Naujoji apaštalų bažnyčia, Naujasis Testamentas, nemirtingumas, nuodėmė, neoaugustinizmas, neotomizmas ir kt.

 

Parašykite atsiliepimą