0
Aprašymas

Parduotas visas leidinio tiražas

Enciklopedijoje pateikiama informacijos apie visas technikos sritis (statybą, elektroniką, ryšius, energetiką, elektrotechniką, ergonomiką, poligrafiją, geotechniką ir kasybą, medžiagotyrą, mašinų ir prietaisų gamybą, maisto, tekstilės ir kt. technologijas, transportą, kosmonautiką, automatiką, karo techniką), tiksliuosius mokslus (fiziką, teorinę ir taikomąją mechaniką, chemiją, matematiką), apie žmonių veiklos sritis, susijusias su technika (kompiuteriją, architektūrą, gamtosaugą, fotografiją, metrologiją, etnografiją, mediciną, biologiją, žemės ūkį). Aprašomos svarbiausios technikos mokslo ir mokymo įstaigos, mokslo draugijos. Dauguma objektų apibūdinami pasaulio ir Lietuvos mastu. TE skiriama visiems skaitytojams, besidomintiems technika ir tiksliaisiais mokslais.

TE sudarys 4 tomai po 112 leidybos lankų (730 p.). Leidinyje bus apie 15 000 straipsnių, 6000 spalvotų ir nespalvotų iliustracijų. Formatas 84/108/16. Tiražas 3000 egz. I tomas (a–fuzėja) išleistas 2000 m., II tomas (gabardinas–Ležandro simbolis) – 2003 m.

Parašykite atsiliepimą

Naujos Knygos