0
Aprašymas

„GIMTOJI KALBA“ NR. 4 PDF FORMATUPalaikome Ukrainos enciklopedininkus 3

Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Enciklopedinių tyrimų instituto direktoriaus Mykolos Železniako laiške Europos ir pasaulio enciklopedininkų bendruomenei pabrėžiama Rusijos propagandos naratyvų prevencija nušviečiant aktualius Ukrainos įvykius enciklopedijose bei tikslus visos enciklopedinės informacijos, susijusios su Ukraina, pateikimas.

Pedagogo užrašai

Kalba yra namai (Miglė Taparauskaitė) 6

Vytauto Didžiojo universiteto, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Užsienio reikalų ministerijos su partneriais surengtame Lituanistinio ugdymo forume kalbėta apie lietuvių kalbos išsaugojimą ir mokymą išeivijoje. Vienas iš esminių dalykų, įvairiais aspektais minėtas forumo pranešėjų, – šeimos kalbos politikos reikšmė. 

Mums rašo

Kaip šiauliečiai atsiliepia apie savo miesto įmonių pavadinimus (Aušrinė Rinkevičienė) 13

Šiauliuose pirmą kartą surengti gražiausių lietuviškų mieste įregistruotų įmonių pavadinimų rinkimai. Mintis surengti tokius rinkimus kilo tada, kai Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva nuo 2020 m. įsigaliojo Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimas ir nebeliko reikalavimo Registrų centre registruojamus pavadinimus derinti su Valstybine lietuvių kalbos komisija.

Vykstant rinkimams, Šiaulių savivaldybės administracijos svetainės lankytojai galėjo ne tik balsuoti už pasiūlytus pavadinimus, bet ir pateikti atsiliepimų apie juos. 

Protų mūšis „Lietuvių kalbos vingrybės“ (Birutė Konstanblackaitė-Baltrūnienė) 16

Vienas iš Lietuvių kalbos draugijos tikslų  – ugdyti visuomenės kalbinį sąmoningumą, pasididžiavimą savo kalba ir kultūra, visaip didinti lietuvių kalbos prestižą. Siekiant šių tikslų, Kėdainiuose, rajono svaivaldybės Mikalojaus Daukšos bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje, surengtas protų mūšis „Lietuvių kalbos vingrybės“. 

Kolegės Ritos Trakymienės netekus (Rimantas Kareckas, Marija Trapulionienė, Birutė Žalalienė, Viktoras Dikmonas) 18

Sausio 29 d. netekome enciklopedininkės, vardyno specialistės, daugiatomio „Pasaulio vietovardžių“ žodyno rengėjų grupės vadovės  Ritos Trakymienės  (1945–2022). Drauge nuveiktus darbus ir asmeninio bendravimo akimirkas prisimena buvę kolegos.

Apžvalga

Kalba – mūsų biografijos dalis. Prano Kniūkštos gyvenimo brūkšniai ir nuveikti darbai (Rasuolė Vladarskienė) 23

Lietuvių kalbos instituto išleistoje knygoje spausdinami šeimos, giminaičių, bendramokslių ir bendradarbių atsiminimai apie lietuvių kalbos puoselėtoją, administracinės kalbos tyrėją ir normintoją Praną Kniūkštą (1933–2020).

Kronika 27

Šio numerio kronikoje – skyrelis „Valstybinė kalba“.

Parašykite atsiliepimą

Naujos Knygos