0
Aprašymas

Kraštotyros darbo pagrindą viešojoje bibliotekoje sudaro krašto ir kraštotyros dokumentų fondo, informacijos apie kraštą ir kraštiečius kaupimas bei sklaida. Šiuos uždavinius kiekviena savivaldybės viešoji biblioteka (SVB) gali įgyvendinti tik dirbdama kryptingai ir apgalvotai.

Atkurtosios nepriklausomybės metais atsirado galimybė itin išsamiai kaupti kraštotyros fondus ir informaciją. Apibendrintų duomenų apie bibliotekų kraštotyrą nėra, todėl šiame leidinyje stengtasi pateikti tokius duomenis apie darbą, kuris viešosioms bibliotekoms yra prioritetinis.

Leidinyje „Rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų kraštotyros darbo būklė ir perspektyvos“ pateikiama anketinių tyrimų metu (2014–2015 m.) surinkta medžiaga (49 rajonų SVB), taip pat remiantis analize apibendrinti duomenys iš SVB metinių ataskaitų ir iš interneto svetainėse pateiktos medžiagos apie kraštotyros išteklių fondą, jo sudėtį, apskaitą, katalogų, kartotekų ir DB būklę, dokumentų paiešką ir sklaidą. Paviešinta geroji rajonų SVB kraštotyros darbo patirtis, suformuluotos išvados ir pateiktos rekomendacijos kraštotyros darbui tobulinti.

Parašykite atsiliepimą

Naujos Knygos