0
Aprašymas

Tai žinomos visuomenininkės, redaktorės ir vertėjos, aktyvios Australijos lietuvių bendruomenės narės Alenos Karazijienės (Landsbergytė-Žemkalnytė), artimųjų vadintos Aliute, 1938–1940 m. rašytas dienoraštis, saugotas jos jauniausio brolio Vytauto Landsbergio šeimos archyve. Šešiolikmetės prieškario Kauno gimnazistės užrašų knygutėje drobiniais viršeliais rašytame dienoraštyje gausu pastebėjimų apie kasdienį gyvenimą, faktų, asmeninė nuomonė persipina ne tik su to meto realybe, bet ir atspindi Aliutės jausmus, išgyvenimus. Minimi draugai gimnazistai, taip pat vyresni žinomi Kauno žmonės, aprašomas gimnazistų gyvenimas, ypač jų laisvalaikis. Dienoraščio autorė rašo apie ją mokiusius mokytojus, išpažįsta pirmąją meilę, užsimenama ir apie gana griežtą tėvų priežiūrą. Moksleivija skirdavo laiko ir tautinei kultūrai puoselėti, dienoraščio autorė noriai lankė tautinių šokių repeticijas, to meto jaunimui tautiniai drabužiai buvo neatskiriama renginių dalis.

Dienoraštis rašytas sudėtingu istoriniu laikotarpiu – Antrojo pasaulinio karo išvakarėse ir pirmais karo metais iki Lietuvos okupacijos. To meto realijos, nerimas dėl ateities atsispindi ir dienoraštyje.

„Aliutės dienoraštyje“ pateikiami ir pirmi gimnazistės literatūriniai bandymai – Alenos ir jos pusseserės Rimutės Jablonskytės (vėliau – Rimantienė) 1938 m. vykusios kelionės į Italiją įspūdžiai, spausdinti dienraštyje „XX amžius“.

Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis, jo pabaigoje pateikiami paaiškinimai apie kai kuriuos minimus asmenis, asmenvardžių rodyklė. „Aliutės dienoraščio“ sudarytoja, komentarų autorė, mokslinė redaktorė ir priedų sudarytoja dr. Dalia Cidzikaitė, įvadinį straipsnį parašė prof. dr. Juozas Skirius. Dienoraštį parengė ir įžanginį žodį parašė prof. Vytautas Landsbergis, dienoraštį perrašė Lukas Cechanavičius. Knygos dailininkė Elona Marija Ložytė.

Parašykite atsiliepimą