Susitikimas su generolu Jonu Algirdu Kronkaičiu

2014 m. birželio 9 d.

Generolas Jonas Algirdas Kronkaitis su piliečiais aptars Lietuvos saugumo klausimus

Šį ketvirtadienį, birželio 12-ąją, 18 valandą Vilniaus įgulos karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13) įvyks visuomenės susitikimas su dimisijos generolu majoru, buvusiu Lietuvos kariuomenės vadu Jonu Algirdu Kronkaičiu.

Piliečiams siūloma diskusijos tema - "Kaip stiprinsime Lietuvos valstybę?"

Maloniai kviečiame.