Knygos „Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija“ sutiktuvės

2014 m. balandžio 9 d.

Mieli Kolegos, Draugai, Bičiuliai,

maloniai kviečiu Jus į knygos "Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija" sutiktuves, kurios vyks
2014 m. balandžio 17 d., ketvirtadienį, 18.00 val.
Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai.
Renginyje dalyvaus: dr. Vydas Dolinskas, prof. dr. Aivas Ragauskas, Vytas Rutkauskas, Jonas Balčiūnas.

Mykolo Kleopo Oginskio polonezus skambins pianistė Šviesė Ȍepliauskaitė.

Renginį ves doc. dr. Jolanta Karpavičienė.

Su geriausiais visiems linkėjimais,
Ramunė Šmigelskytė-Stukienė

Kvietimas

Kvietimas