Nuo 2023 m. sausio 1 d. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras tampa Lietuvos nacionalinės bibliotekos dalimi

2023 m. sausio 24 d.

Nuo 2023 m. sausio 1 d. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras tampa Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos struktūrine dalimi. 

Apie MELC

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras (iki 2010 metų – Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas) rengia ir leidžia visuotines ir šakines enciklopedijas, vienkalbius, dvikalbius ir daugiakalbius terminų, lingvistinius ir mokyklinius žodynus, vadovus ir žinynus, Lietuvos ir pasaulio kultūros, mokslo ir technikos paveldo veikalus, lietuvių raštijos ir etninės kultūros paminklus, mokslinę, techninę, mokslo populiarinamąją ir pedagoginę literatūrą, aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų vadovėlius, informacinius leidinius, žurnalą „Gimtoji kalba“. 

Pagrindinė ir svarbiausia MELC veikla – skaitmeninės „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ rengimas. „Visuotinė lietuvių enciklopedija“ (VLE) yra originalus mokslinis informacinis leidinys, Lietuvos visuomenei pateikiantis susistemintą informaciją apie pasaulį ir Lietuvą, Visatą ir Žemę, pasaulio ir civilizacijos istoriją, visų žemynų tautas ir jų kultūrą, mokslą, ekonomiką, pasaulio religijas, humanistines ir krikščioniškąsias vertybes.

Jos paskirtis – būti patikimu mokslininkų ir specialistų parengtu informacijos šaltiniu, reikšminga visuomenės savišvietos ir saviugdos priemone. Parodyti Lietuvos valstybę ir lietuvių tautą Europos istorijos ir kultūros kontekste. Kompensuoti žalą, kurią Lietuvos visuomenei padarė sovietinės cenzūros suvaržyta informacinė literatūra, iškraipiusi arba nutylėjusi duomenis apie užsienio valstybes, pasaulio politinės, kultūrinės ir ekonominės raidos tendencijas, Lietuvos valstybingumo istoriją. Tęsti lietuviškų enciklopedijų, visų pirma Bostone (JAV) lietuvių išeivijos išleistos „Lietuvių enciklopedijos“, tradiciją.

25 tomų „Visuotinė lietuvių enciklopedija“ buvo leidžiama  2001–2014 metais (2015 m. Išleistas Papildymų tomas). 

Šiandien VLE straipsniai didžioji dalis straipsnių yra suskaitmeninti ir laisvai prieinami internete, adresu www.vle.lt. VLE.LT turinys visą laiką atnaujinamas ir pildomas naujais straipsniais bei iliustracijomis, siejamas su naujais išorinės informacijos šaltiniais ir suskaitmenintais MELC išleistais moksliniais enciklopediniais leidiniais.

Išsamiau apie leidėją – www.melc.lt

Apie VLE.LT - https://www.vle.lt/apie-projekta/